Helgens organisationsläger

Helgens organisationsläger

I helgen arrangerades årets andra organisationsläger i Jönköping med nuvarande samt tilltänkta förtroendevalda från hela landet! Stor uppslutning till antalet och ett lika stort engagemang från samtliga deltagare under hela helgen. Organisationslägrena kommer nästa år att ersättas av regionskonferenser vilket innebär att det kommer anordnas regionala konferenser i både Helsingborg, Göteborg, Linköping och Stockholm! Därför blev det en hel del fortsatt planering och utbyten avtankar och idéer kring regionskonferenserna.

Det hölls också ett par föredrag om Profeten Muhammad och olika lärdomar från hans liv samt viktiga människor i hans närhet, däribland Khadijah, som var Profetens första hustru och var ett stort stöd till Profeten Muhammad under hans tid. Guds frid och välsignelser vare med honom. I samband med detta blev det även övningar för att prata om hur detta kan relateras på organisationsnivå såväl som på samhällsnivå.

Som vanligt när SMFR anordnar utbildningar och läger täcks både teori, praktik och reflektion. Det blev därför flera andra övningar, diskussionsuppgifter såväl i mindre som i stor grupp samt reflektioner kring olika situationer som kan uppstå i vardagslivet samt det fortsatta engagemanget i SMFR.

Intresserad av att delta på SMFRs nästa läger för att utnyttja detta ypperliga tillfälle till att lära dig mer om islam? Anmäl dig då till Vinterlägret som äger rum den 24-31 december i Sigtuna: http://wintercamp.muslimerforfred.org/