Gymnasieklasser besöker SMFR

Gymnasieklasser besöker SMFR

I slutet av september besökte fyra gymnasieklasser SMFR för att lära sig mer om islamisk teologi i samband med deras religionsundervisning i religionskunskap. Sammanlagt var det över 84 personer som deltog i 4,5 h på föreläsningar, övningar/workshops och diskussioner i smågrupper under studiebesöket som ägde rum i Stockholm.

De som tog emot skolklasserna var generalsekreterare Yasri Shamsudin Khan samt Tihama Al tillika lokalavdelningsordförande för SMFR Järva och Raja Mohammed Ali tillika kanslist som var med och lärde ut delar av islamisk och sekulär världsbild, premisser och stimuli-respons.

Eleverna uppskattade besöket och flera delade med sig av reflektioner och insikter varav en av de var: ”Hur vi beter oss i olika situationer rent instinktivt är kopplade till vilka premisser och världsbilder vi bär på. Samma händelse kan få olika människor att känna/tänka olika beroende på vilket bagage de bär på.” Just detta är också en av anledningarna varför SMFR utbildar mycket just inom premisser och världsbild samt med teori-praktik-reflektion.

Vill du också göra ett studiebesök med din skola hos SMFR? Prata då med din lärare så kan ni kontakta oss via vår hemsida: www.muslimerforfred.org