Göteborg – Vettig Persilja/Meningsfulla samtal del 2 med SMFR

Göteborg – Vettig Persilja/Meningsfulla samtal del 2 med SMFR

Assalamu Aleykum/Fredsliga Hälsningar!
I den andra delen av meningsfulla samtal serien vill vi ytterligare belysa de sekulära och islamiska kunskapskällorna och gå ner djupare in på vilken världsbild de ger upphov till och i sin tur vad för syn på människan det bidrar till. Vilken världsbild som respektive kunskap-traditioner ger upphov till och hur det formar synen på människans syfte på jorden, kommer vara centralt för aktiviteten.
Syfte: Att deltagarna förstår de implikationer/konsekvenser en islamisk respektive sekulär världsbild har för ens vardag, att vare sig man är muslim eller icke-muslim är man benägen till att anamma tankesätt som är icke islamiska. Man ska under aktiviteten kunna reflektera och samtala kring dessa implikationer/konsekvenser.
Frågor som kan beröras under aktiviteten: “Vad betyder det när en person förlorar eller vinner?” alternativt “Vad betyder det att en person är framgångsrik?”, “ är människan i kontroll av hennes liv”, “Vad innebär ansträngning?”, “vad innebär avsikt?”