GÖTEBORG – Bokcirkeln med SMFR Västra Göteborg

GÖTEBORG – Bokcirkeln med SMFR Västra Göteborg

Välkomna till vår bokcirkel. Tanken med bokcirkeln är att läsarna ska ta del utav andras perspektiv på en och samma bok. Då även dela med sig utav sina egna erfarenheter, för att prova att sätta ord på sina tankar. 

Vi kommer att var och få en möjlighet att berätta om våra upplevelser av boken vi läst. Vi vill främja läsande för att utveckla språket och hoppas kunna väcka ett intresse för läsning för att ni ska ta del utav läsandets nytta och glädje. 

Ni kommer även få en inblick i hur SMFR arbetar och vad vi gör, och hur man kan bli medlem. Just för att vi är en självständig fredsorganisation som skall vara öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet med islams budskap.

Det främsta syftet är att få fler att läsa, och genom att reflektera nå en personlig utveckling. Meningen är att skapa gemenskap där vi träffas och där alla känner att de kan dela med sig utav sina insikter.

Bok som ska läsas: Arvet efter Baghdad
Finns att låna på biblioteket, finns även som e-bok

Skicka anmälan till registrering@muslimerforfred.org
OBS! skriv bokcirkel som ämnesfält

————————————————————————————
Beskrivning av introduktionen!!

Målet med introduktionen är att introducera läsarna till boken och inspirera dem till att läsa. Det görs med hjälp av en rad olika övningar, där man bland annat sätter upp mål för sitt läsande. Man lär också känna gruppen mer så att man får en gemenskap. Det främsta syftet är att få läsarna att känna sig bekväma så att det underlättar framtida bokcirkelträffar så att man kan prata fritt.

Tidsmässigplanering!
16.00 Öppnar med Koran recitation
16.05-16.15 Välkomna deltagarna och berätta om bokcirkeln och denna introduktion.
16.15-16.30 Reflektionsrunda! – Frågor: vad heter du? vad gör du? vad fick dig att komma till detta evenemang? Vad är era förväntningar för denna kväll och själva bokcirkeln?
16.30-16.45 ISLAM/IKRA övning
16.45-17.00 Samurajen
17.00-17.20 Fika/bön möjligtvis till 17.30
17.20-17.30 Skriv ner max 3(antal mål kan diskuteras) mål ni vill nå när det kommer till läsande.
17.40-17.50 SMART, måluppsättning
17.50-18.10 Reflektionsrunda (börja med att berätta om boken och våra planer) Vad har ni för förväntningar nu efter denna introduktion? Har ni fått några insikter efter detta?
Avsluta med Koran recitation och Dua.

IKRA(IQRA)/ISLAM övningen.

I K R A
I-Inspiration, inspiration till att läsa.
K-Kämpa/Kamp, Ens kamp att överkomma svårigheter. Diskutera vad man kan göra!
R- Råd, Ge ett råd på hur man kan börja/fortsätta läsa mer?
A- Answear, Svara på en fråga om läsande, böcker eller lärande
Det är en finger kvar som inte har en bokstav, därför tänkte jag att varje person kunde välja en bokstav i ikra som de själva känner de vill prata mer om.

SMART: Ett smart sätt att planera så att man når sina mål.
S-Specifikt- Det ska vara tydligt vad som ska uppnås
M- Mätbart- Det ska vara mätbart att målet uppnåtts dvs det ska gå och mäta exempelvis x antal sidor på y antal dagar.
A-Accepterat- Man måste acceptera och tro på att man kan göra det, och faktiskt göra det. Annars är risken att man tappar motivationen.
R- Realistiskt- Det måste vara möjligt att uppnå målen, annars är det onödigt. Det är exempelvis inte möjligt att åka till rymden om en månad, däremot är det möjligt att utbilda sig till astronaut och sedan åka till rymden.
T- Tidsbundet- Det måste finnas tydliga tidsmässiga deadlines för att nå målet annars är det väldigt lätt att skjuta upp det sedan inte göra alls.

Image

12924320_1103935559627439_8574330865154183588_n.jpg