Global konferens i Malaysia för att främja ett fredligt och rättvist samhälle

Global konferens i Malaysia för att främja ett fredligt och rättvist samhälle

 

Tre personer från den muslimska fredsrörelsens arbetsutskott (AU) har åkt iväg till Malaysia för att delta på den internationella konferensen Global Movement of Moderates i Kuala Lumpur 17-19 Januari som initierades av Premiärministern Datuk Seri Razak Tun Najib. Förutom det planerar delegationen att bland annat besöka International Islamic University Malaysia och University Malaysia som SMFR haft tidigare samarbeten med liksom det svenska konsulatet i Kuala Lumpur.

– Det ska bli intressant att få höra vad detta initiativ kommer leda till. Från Sverige är vi 9 registrerade deltagare, men alla har inte anlänt ännu. Pågrund av våra tidigare erfarenheter, samarbeten och kontaktnätverk i Malaysia så  har vi fått förtroendet att leda den svenska delegationen i Malaysia, säger förbundsordförande Yasri Khan

SMFR leder en Svensk delegation med representanter från Fryshuset, Sensus, Kista folkhögskola, Islamiska förbundet och Gryningeskolan.

Konferensen handlar om att stärka den tysta majoritetens röst för att motverka det oproportionella utrymmet samt represenativitet för olika grupper som ett fåtal extrema krafter fått i samhällen runt om i världen. Talare på konferensen är bland annat nuvarande och tidigare malaysiska premiärminisrtar, religiösa ledare, akademiker, tankesmedjor, ekonomer och utrikesministrar från Sydostasien.

– Terminologin moderat och extrem tilltalar mig inte då det är väldigt kategoriserande begrepp som är ganska intetsägande i dagsläget samtidigt som det får en polariserande effekt på människor som pekas ut som det ena eller det andra. Frågan vi bör ställa oss är vilka kriterier som egentligen bestämmer vem som är moderat och vem som är extrem samt hur vi kan fokusera på att identifiera och stödja positiva handlingar istället för att kategorisera folk i ”bra” och ”dålig”. Jag hoppas få lite mer klarhet kring hur man resonerat, men tycker det är bra att man satsar på detta då det kan bidra till en bredare diskussion kring dessa frågor, påpekar Yasri Khan.

SMFRS förbundsordförande har i sitt linjetal på SMFRs årsdag 2010 uttalat sig samt formulerat en utgångspunkt i SMFRs arbete som har liknande tongångar med Malaysias premiärministern Najib senaste uttalanden där det handlar om att inte blunda för extrema krafter som begår övergrepp i olika gruppers namn samt gå i försvar för de som beter sig destruktivt bara för att man känner viss samhörighet med dem.

Efter konferensen så kommer förbundsordförande Yasri Khan delta på en annan konferens arrangerat av Organisationen för Samarbete och Säkerhet i Europa (OSSE) i Warsawa gällande terrorism där han kommer sitta i en expertpanel för att diskutera ”Community policing” som är ett resultat av ett tänk som handlar om att förebygga exremism.

– Dessa frågor som berör dikotomin ”Moderat” och ”Extrem” är högst aktuella i den kontexten vi befinner oss i. Samtidigt som vi inte får blunda för problemet extremism så är det viktigt att bedömningen inte får bli för godtycklig eller utnyttjas för att politiskt svartmåla och stigmatisera specifika etniska eller religiösa grupper i samhället, avslutar Yasri Khan.