Gala för Pakistan i Stockholm, Göteborg och Malmö!

Gala för Pakistan i Stockholm, Göteborg och Malmö!

 

En Gala För De Drabbade i Pakistan

Översvämningen i Pakistan har drabbat över 20 miljoner människor. Naturkatastrofen som ägt rum i Pakistan är den värsta i dess historia. Människor är utan mat och rent vatten, vilket ökar risken för vattenburna sjukdomar. Fler än 40 broar har kollapsat, vägar och jordbruksmark sköljts bort av de tunga vattenmassorna. Efter översvämningen har folket haft otroliga svårigheter att återuppbygga sina hem och infrastrukturen. Följderna av detta har lett till svält, hemlöshet och snabb spridning av sjukdomar. De drabbade behöver akut hjälp med rent vatten, mat, medicin och tak över huvud för överlevnad, speciellt nu med tanke på den kommande vintern.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa uppmärksamma detta samtidigt som vi har artister och poeter från olika länder på plats som visar sitt stöd.

Vill du ta del av en kväll fylld med poesi, musik, härlig stämning och samtidigt göra en skillnad? Boka in datumet redan nu och sprid vidare.

Artister för kvällen:
The Sound of Reason
Boona Mohammed
Fursan

För mer information klicka här Pakistangala