Fredsdagarna 2015

Fredsdagarna 2015

STOCKHOLM – Fredsdagarna 2015 sker för andra året och nu med Professor Mohamad Zaini Bin Othman från CASIS, Center for Advanced Studies on Islam and Civilization. Han pratar kring temat Islamic Worldview.

Dagen innehåller ett program fyllt av frågor som rör säkerhet, mänskliga rättigheter, nationella och internationella utmaningar. Bland annat om våldsam extremism som SMFR skrivit en rapport om och utvecklingen i Tunisien. Om ett par timmar anländer kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke för att hålla ett anförande.

Fredsdagarna arrangeras av Muslimska Fredsrörelsen i samverkan med Sensus studieförbund och Gryningeskolan.