Fortbildning med Region Syd

Fortbildning med Region Syd

Den 5 oktober anordnades en fortbildning med Region Syd som hölls av aktivitetsstrategen Abdelrahman Asad och verksamhetsutvecklare Albin Jonsson. Första passet handlade om likheter och skillnader mellan islamisk och sekulär världsbild, vilka som är gemensamma kunskapskällor och vari det skiljer sig. Frågor som behandlades var bl a: hur förhåller man sig till gudomliga texter som en källa till kunskap? Hur förhåller man sig till empiri och det rationella? Vi behöver förstå vad kunskap egentligen är för att få rätt premisser för att förstå verkligheten. Det relaterades därefter till vikten av våra ordval och hur vi använder språket eftersom ord bär på betydelse och associationer som påverkar vårt tänkande och i slutändan vår verklighetsuppfattning.

Dagens höjdpunkt som det beskrevs från deltagarna var när detta konkretiserades med en praktisk illustration i form av en övning. Deltagarna fick lägga pussel och som ”hjälpmedel” fick de se en bild (som inte överensstämde med det pusslet dem fått). Därefter fick båda grupperna den rätta bilden. Övningen visade bland annat att vi behöver rätt kunskap som grund för att veta var vi ska. Har vi fel grund i kunskap kan vi omöjligen veta vårt syfte och inte heller göra de rätta handlingarna med rätta avsikter.

Därefter blev det ett pass om olika personlighetstyper för ökad självkännedom och förståelse för att det finns olika sätt att exempelvis ta in information och att kommunicera. Föredrar man att främst att höra fakta och logiska resonemang eller personliga och emotionella berättelser? Fokuserar man främst på uppgifter eller relationer? Detta illustrerades också med praktiska exempel på hur personer med olika personlighetstyper resonerar och reagerar vid olika situationer. En av lärdomarna är att vi behöver tänka på hur vi kommunicerar med våra medmänniskor utifrån kontext och person samt att vi finner dessa olika aspekter i dess perfekta balans i både Koranen och Profeten Muhammads sunnah, Guds frid och välsignelser vare med honom.

Intresserad av framtida utbildningstillfällen? Se till att hålla utkik här på vår Facebook-sida!