Föreläsning om Mänskliga rättigheter på Lunds Universitet

Föreläsning om Mänskliga rättigheter på Lunds Universitet

SMFRs förbundsordförande och talesperson håller idag en föreläsning om mänskliga rättigheter med fokus på Burma, Kina och Thailand på Lunds Universitet klockan 19:15 på Palaestra et Odeum. Han har tidigare hållit föreläsningar på ett flertal universitet runtom i Sverige (Bland annat Umeå, Linköping, Stockholm, Örebro mfl) om olika ämnen.

Mer info om arrangemanget hittar du i detta facebook event: https://www.facebook.com/events/617665098306688/