Förbudet mot sjalen

Förbudet mot sjalen

Vi har under den senaste tiden sett inte bara en alltmer aggressiv antimuslimsk retorik utan också starkt förtryckande initiativ där flera kommuner har tagit upp frågan om förbud av bön på arbetsplatsen och förbud av sjal. Flera saker har börjat ifrågasättas kopplat till religionen och fler och fler förslag har börjat komma upp rent politiskt på ett sätt som upplevs som aggressivt och nedlåtande mot muslimer. Frågor om omskärelse, halalmat, sjal och bön är bara några frågor som lyfts i samhällsdebatten. Flera av dessa frågor som har diskuterats har nu också börjat leda till politiska förslag om förbud.

I lördags (1/2) deltog SMFR som stöd på flera manifestationer om rätten att få bära sjal som arrangerades av olika privatpersoner runtom i landet på olika torg. Många personer deltog – främst unga kvinnor som själva brukar bära sjal – personer som direkt kommer drabbas av ett sådant förbud.

SMFR anser att det är viktigt att ta tydlig ställning för rätten till sin egna kropp och kunna utöva sin religion särskilt i tidet där dessa värden hotas alltmer. Många av våra medlemmar bär sjal och vi vill värna om deras möjligheter att få välja att ha på sig sjal utan att utsättas för sanktioner av de institutioner som vi betalar skatt till.

Hur ska vi förstå det som händer och vad kan vi göra?

Vi behöver först och främst förstå att detta är prövningar från Gud. Gud säger i Koranen med ungefärlig översättning: “Tror människorna att de efter att ha förklarat ’Vi tror’ skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar?” [29:2]

Att få utstå prövningar är en del av att vara troende. En prövning kan vara jobbig, men den kan också vara ett tillfälle av personlig utveckling genom att i tålamod vända sig till Gud för vägledning.

Prövningar kan leda till att man måste söka kunskap för att hantera den uppkomna situationen med adab och från det genomgå en personlig utveckling.

Prövningar kan också vara en katalysator för att börja omprioritera saker i sitt liv och därmed komma ut ur sin comfortzone och istället börja spendera sin tid på ett bättre sätt som är mer gynnsam för en själv såväl som för omgivningen.

I Profetens ﷺ seerah lär vi oss att Profeten själv var bland de som fick de största prövningarna. Profeten levde under många år av hårt förtryck där hans familjemedlemmar och vänner blev mördade. Trots denna situation så fortsatte Profeten med att sprida kunskap och stå upp för människors värdighet.

Profeten handlade i dessa svåra situationer med både tålamod och visdom i strävan efter att uppnå rättvisa och verka för det allmännas bästa fast grundad i sin gudstro. Den största fienden är inte andra människor – den största fienden är okunskap och ignorans.

Förutom att delta på manifestationer och organisera oss – så är det också viktigt att jobba med vår teoretiska kunskap så att vi utifrån kunskap förstår vad vi behöver och vad vi behöver göra för att nå dit.

Den allvarligaste okunskapen som många idag besitter är okunskapen om islam. Denna okunskap är tyvärr utbredd bland både muslimer och icke-muslimer. Okunskapen har lett till att många i Sverige okritiskt börjat se på islam som ett problem som behöver bekämpas eller förändras. Vissa vill göra rätt saker men okunskapen om vad som egentligen är sant och vad som är falskt såväl som ogrundad förståelse för kontexter får människor att göra orätt.

Islam uppmanar oss att stå upp för det som är rätt, vilket då också förutsätter att vi anstränger oss för att söka kunskap och förstå vad som är rätt att göra i olika situationer och att samtidigt kunna agera med en tydlig moralisk kompass. En viktig del av detta är att organisera sig, utbilda oss själva inom vår religion såväl som inom viktiga färdigheter för att sedan steg för steg, göra nytta och samla många människor omkring oss för att tillsammans sprida korrekt information samtidigt som vi på ett organiserat och professionellt sätt tar plats i samhället och riktar fokus mot riktiga samhällsutmaningar som vi står inför (sjukvård, skola, arbetslöshet, kriminalitet, bostäder mm) och tar fram lösningar för hur vi kan få saker att bli bättre för fler.