Extra insatt årsstämma SMFR Region Stockholm

Extra insatt årsstämma SMFR Region Stockholm

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

SMFR Region Stockholm att hålla en extra insatt årsstämma som kommer att äga rum söndagen den 29 mars kl 8:30.

Tid: 29 mars kl. 8:30
Plats: Dalslandsgatan 2 (kansliet)
Kontakt: nofa.malla-mohammed@muslimerforfred.org,
072-xx xx xxx