Europa TEMA! Ramadan: En bro mellan hjärta och tro

Europa TEMA! Ramadan: En bro mellan hjärta och tro

Salaam Aleikum alla och Ramadan Kareem!

På Facebook:
GODA NYHETER! Traditionen fortsätter:Juli 29:e, Söndag, 18:30-22:00 – AFRIKA (förbi)
Augusti 4:e, Lördag, 18:30-22:00 – ASIEN (förbi)
Augusti 11:e, Lördag, 17:00-22:00 – EUROPA
(”Ta med en Granne” Workshop anordnad av Young Muslim Initiative 17:00-17:45)
Augusti 17:e, Fredag, 18:30-22:00 – MELLAN ÖSTERN/NORD AFRIKA

I år har SMFR i ett samarbete med Young Muslim Initiative, Kristna Fredsrörelsen genom det gemensamma samarbetsprojektet Salaams Vänner, SENSUS, och Kvinnor Utan Gränser bjudit in flera länder, nya talare, och har lagt betoningen på temat ”allmosa”.

Vi har behållit det kulturella och den traditionella variationen i programmet men har utvecklat föreläsningarna till att inkorporera det spirituella.

Därför bjuder vi er ALLA till att:

1) utnyttja denna fantastiska möjlighet till att lära oss om varandra och varandras traditioner
2) delta i gemensam Iftar och smaka på maträtter som kommer från världens alla hörn
3) utforska konceptet ”allmosa”- vad innebär det? vem är det vi hjälper? kan man bara hjälpa eller även få hjälp? och hur kan man hjälpa?

Sprid gärna ordet och bjud både vänner och familj! ALLA är välkomna! Men glöm inte att RSVP senast fredagen den 3 augusti.

RSVP skickas till:

alladin@muslimerforfred.se
eller
dina@muslimerforfred.se
_______________________________________

Salaam Aleikum everyone and Ramadan Kareem 😀
GOOD NEWS! The tradition continues:

July 29th, Sunday, 18:30-22:00 – AFRICA
August 4th, Saturday, 18:30-22:00 – ASIA
August 11, Saturday, 18:30-22:00 – EUROPE
(Bring a Neighbor- workshop held by Young Muslim Initiative starting
17:00 ending 17:45)
Augusti 17, Fredag, 18:30-22:00 – MIDDLE EAST/NORTH AFRICA

Swedish Muslims for Peace and Justice in cooperation with Young Muslim Initiative, The Christian Peace Movement through the joint project Salaams Vänner (Friends of Salaam), and Women without Borders, has this year invited new speakers, from new countries and has placed the emphasis on ”Charity” for this year’s Ramadan events.

We have kept the cultural and traditional aspect of the event but have asked the speakers to incorporate their thoughts and experiences surrounding the concept of ”Charity”.

Therefore, we invite ALL OF YOU to do the following:
1) Take advantage of this fabulous opportunity to learn about each other and our traditions surrounding the Holy Month of Ramadan.
2) Partake in a common Iftar that consists of meals gathered from all corners of the world!
3) Discuss and broaden our definition of ”Charity”- what does being charitable mean?, who is it that we are helping? Can we only help or can we also be helped? and how can we spread ”Charity”?

Please spread this forward and invite both family and friends! EVERYONE is welcome :0) BUT do not forget to RSVP by Saturday the 3rd of August.

Your RSVP can be sent to:
alladin@muslimerforfred.se
or
dina@muslimerforfred.se