Den svenska asylprocessen

Den svenska asylprocessen

Varje dag flyr tusentals människor från sina hem och söker sig till säkerhet. Antalet flyktingar i världen fortsätter att växa till en ny rekordnivå. De senaste två decennierna har antalet människor på flykt som resultat av krig, våld eller förföljelse ökat från knappt 34 miljoner 1997 till 68,5 miljoner år 2017.

1 av SMFR:s 16 verksamhetsområden är just ”Migration och asyl”. Den 18 januari anordnade SMFR Västra Stockholm en föreläsning med titeln “Den svenska asylprocessen” för att sprida kunskap om hur en asylprocess går till i Sverige. Föreläsningen hölls av Umed Sultanov, lokalavdelningsordförande för SMFR Västra Stockholm, som har läst “Asyl och migration” vid Röda Korsets folkhögskola

[easy-image-collage id=15295]

och som själv har erfarenhet av den svenska asylprocessen.

Intresserad av fler aktiviteter som anordnas i Stockholm samt andra städer runt om i landet? Håll då utkik här på vår Facebook samt vår hemsida: www.muslimerforfred.org