Ashura-dagen

Ashura-dagen

Månaden Muharram är här liksom det nya året i vår islamiska kalender. Vi välkomnar denna viktiga månad och ber Allah hjälpa oss ur våra svårigheter liksom Han hjälpte vår älskade profet Muhammad (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) och hans följeslagare (må Allah vara nöjd med dem) ur 13 års förtryck och orättvisa i Mekka och ledde dem till Medina.

En av de främsta dagarna under året är Ashura-dagen som äger rum på måndag. Profeten Muhammed fastade denna dag då det var något Moses, frid vare med honom, gjorde som tacksamhet gentemot Gud för att genom Guds nåd kunnat undfly förtrycket i Egypten under Farao. Detta är en dag som påminner oss om att både ha tålamod, tacksamhet och hopp och fastan är ett sätt att uttrycka detta. Belöningen av att fasta denna dag är att bli förlåten för ett års synder. Kan man även fasta en dag innan (söndag) eller efter (tisdag) är det rekommenderat att göra det. Andra rekommenderade handlingar denna dag är att be om förlåtelse, vara generös mot sin familj och ge i välgörenhet.

Allahs barmhärtighet når över allt och alla och vi ber Allah att förbarma sig över oss och de som har lämnat oss och förlåta oss för våra synder och belöna oss för våra goda handlingar och ansträngningar i Hans väg, ameen!