Angående Nya Zeeland

Angående Nya Zeeland

”Från Gud är vi komna och till Gud ska vi återvända.”

Idag skedde två terrorattacker mot två moskeer under fredagsbönen i Christchurch, Nya Zeeland som tagit 49 liv och lämnat ett 40-tal skadade.

Må Gud förbarma sig över dessa själar som återvänt till Gud, skänka styrka och tålamod till deras familjer och nära. Amin!

Må Han skänka styrka, tålamod och vägledning till familjer, vänner, älskade och hela samfundet.

SMFR ser med stor oro över dådet och den mylla av ideologiska tankar som frodas i olika miljöer och den spridning som den fått.

Vi vill i ljuset av de dåd som skett fortsatt uppmana politiker, rättsväsendet, säpo och opinionsbildare att visa solidaritet med muslimska församlingar och organisationer ta avstånd från de ideologier och miljöer där muslimer reduceras/avhumaniseras och extremisters världsbild främjas såväl som tar dessa frågor på allvar samt gör djupgående studier/granskningar kring de miljöer där liknande grupper möjligen kan radikalisera folk i Sverige till att begå terrordåd.

SMFR är fortsatt beslutsamma i vårt engagemang att skapa en gemensam och mer hoppfull framtid, motverka polarisering och aktivt främja ett samhälle av ökad kunskap och samförstånd i Sverige.

En sådan här handling är hemsk, men vi står fast i vårt långsiktiga engagemang att aktivt verka för fred och rättvisa i ett gemensamt samhälle där vi alla kan leva och verka tillsammans då vi tror på de goda krafterna och värderingarna i Sverige.

Vår ambition är att fortsatt verka med alla goda krafter för att främja ett tryggt samhälle.

För de som känner oro och behov att prata av sig med anledning av attackerna, så ta gärna kontakt med våra lokalavdelningar och förtroendevalda runtom i landet.

Må Gud bevara och beskydda oss och vägleda oss som mänsklighet 🤲🏽