Workshop om hjärt- och lungräddning – Kristianstad

Workshop om hjärt- och lungräddning – Kristianstad

SMFR Kristianstad arrangerade den 24 februari en workshop om hjärt- och lungräddning. Aktiviteten innehöll förstås både teoretiska och praktiska moment för deltagarna som kan ses på bilderna! Att lära sig hur man kan rädda en annan människans liv är något man kan få mycket belöning för. Islam uppmanar oss att bevara liv vilket är en de mest centrala syftena med islams rättssystem (maqasid ash-shari’ah). Det nämns även i Koranen att om någon orättmätigt dödar en annan människa är det som att man dödat hela mänskligheten samt om någon räddar ett människoliv anses det som att man räddat hela mänskligheten.

Må Gud låta oss vara bland de som är till nytta för mänskligheten och hela skapelsen, ameen!

Intresserad av fler spännande event i Skåne med SMFR? Håll då utkik på Facebook samt här på vår hemsida!

[easy-image-collage id=15351]