Workshop med utbildad hälsocoach och personlig tränare

Workshop med utbildad hälsocoach och personlig tränare

I lördags hölls en aktivitet om kost och fasta under Ramadan. Aktiviteten arrangerades av SMFR Eskilstuna som hade bjudit in Umed Sultanov, som är utbildad hälsocoach och personlig tränare samt sitter som ordförande för SMFR Västra Stockholm, som höll i workshopen. Ramadan är en månad där varje muslim försöker närma sig Gud och det är av största vikt att fundera kring vilken mat och dryck vi intar under måltiderna för att kunna spendera dagar och nätter i ett önskvärt tillstånd. Vår kropp är en amanah som vi har fått av Gud som vi måste ta hand om på bästa sätt.

Umed gick igenom vilken typ av mat och dryck som generellt är näringsrik och nyttig och specifikt lämplig vid olika måltider och tidpunkter. Deltagarna fick själva vara med och beskriva vad de har på bordet när de bryter fastan (iftar), till eventuellt mellanmål och frukost (suhoor). Det blev också övningar där deltagarna fick diskutera hur det skulle se ut om de hade möjlighet att ändra något av innehållet i dessa måltider. Det blev ett mycket uppskattat event som lockade såväl barn som ungdomar och föräldrar.

Må Gud acceptera vår fasta och låta oss vara bland dem som skänks den bästa av andlig, fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande i såväl detta liv som i nästa, ameen!