Värdebaserat Ledarskap – en kvalificerad ledarutbildning för dig som är c:a 20-25 år

Värdebaserat Ledarskap – en kvalificerad ledarutbildning för dig som är c:a 20-25 år

Värdebaserat Ledarskap

– en kvalificerad ledarutbildning för dig som är c:a 20-25 år

Ett samarbete mellan Scouterna och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa samt Konungens stiftelse ungt ledarskap.

– För mig har utbildningen som helhet verkligen betytt oerhört mycket, framförallt i min personliga utveckling men också i form av att jag fått olika kunskaper, perspektiv och verktyg för att kunna agera mina värderingar och det jag står för. Både min mentor, kursledare och deltagare har på olika sätt inneburit ett stort stöd för mig i att ta mig vidare i min utveckling och i att våga pröva nya saker och tänka annorlunda.

– Lärorikt, omtumlande, spännande, roligt… Vi har lärt oss massor, det känns som att jag har en hel verktygslåda av bra saker som jag kan ta fram i olika situationer.

– Jag har hittat mig själv bättre och framför allt börjat våga agera mer utefter hur jag uppfattar mig själv inombords; min självkänsla och min självkännedom har helt klart stärkts under utbildningens gång.

– För mig har det varit en helt underbar resa med motgångar och medgångar men i slutändan har det bara resulterat i positiv anda och utveckling.

– Jag har fått många aha-upplevelser och jag har fått större insikt om mig själv, vem jag är och hur jag är. Har blivit mer medveten om hur jag agerar och hur jag kan förändra mina tankar/beteenden. Speciellt har jag fått stort utbyte av framförallt de andra i min basgrupp. Deras livsöden får mig verkligen att tänka till och reflektera på mitt eget liv.

Så säger tidigare deltagare på Värdebaserat Ledarskap om kursen. Hur är det med dig, är du redo att leda?

Värdebaserat Ledarskap är en kvalificerad ledarutbildning för dig som har ett ledaruppdrag i ideell sektor redan idag men som är redo att ta nästa steg på den resa som ledarskapet innebär. Utbildningen består av flera delar; 4 kurshelger, hemuppgifter både enskilt och i grupp samt en mentorsrelation med en mentor från näringsliv eller offentlig sektor. Efter kursen har tidigare deltagare fått motta sitt kursdiplom från H.M Konung Carl XVI Gustaf.

 

Kurshelger

De fyra kurshelgerna har olika teman; att leda grupper, att leda för mångfald, att leda sig själv och leda med vinst och värderingar. För att säkerställa att kursen blir relevant och utmanande för just dig och din utveckling så ingår hemuppgifter och mentorsrelationen som viktiga delar. Hemuppgifterna syftar till att översätta det vi övar på under kurshelgerna till din verklighet som ledare, hur kan du använda det i din vardag? Ledarutveckling handlar delvis om träning och utbildningen pågår även mellan kurshelgerna, bara i en annan form.

Som deltagare på utbildningen kommer du att få lära dig om teorier, modeller och få verktyg för ditt ledarskap. De största lärdomarna handlar dock om dig själv – din roll som ledare och gruppmedlem. Vårt viktigaste verktyg för detta är reflektion, som vi gör både enskilt och i grupp.

Modul 1 – Att leda grupper (3 dagar)

Helgen fokuserar på grupper och grupprocesser. Både utifrån att själv få uppleva en grupp och vad man som ledare kan tänka på. Hur får man gruppen att gå mot samma mål? Vi pratar om strategiskt ledarskap och kommunikation.

Kurshelg 1: 29-31 oktober (fredag kl 9.00 – söndag kl. 16.00) Kjesäters Folkhögskola, Vingåker,

 

Modul 2 – Att leda för mångfald (3 dagar)

Mångfald är ett komplext begrepp med många olika infallsvinklar. Vi vänder och vrider på det med fokus på ledarens ansvar att få alla man leder att känna sig välkomna. Vi tittar på härskartekniker och motstrategier, antidiskriminering, normer och att bemöta fördomar.

Kurshelg 2: 10-12 december (fredag kl 9.00 – söndag kl. 16.00) Kjesäters Folkhögskola, Vingåker,

 

Modul 3 – Att leda sig själv (3 dagar)

Många stora ledare och tänkare har sagt att för att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv. För att kunna leda sig själv behöver man ha självinsikt och självkänsla. Vi jobbar utifrån självskattningsmodeller för att förstå sin roll och andras reaktioner på mig som ledare. Vi arbetar med coachning, feedback och personliga utmaningar.

Kurshelg 3: 11-13 februari (fredag kl 9.00 – söndag kl. 16.00) Kjesäters Folkhögskola, Vingåker,

 

Modul 4 – Att leda med vinst och värderingar (4 dagar, i samarbete med ett företag)

Tillsammans med ett företag diskuterar vi utmaningar i ledarskapet. Hur är man en bra ledare när de man leder är långt bort? Vilka skillnader och likheter ser vi i ett ideellt och professionellt ledarskap? Hur kan man leva sina värderingar och samtidigt göra vinst i företaget? Entreprenörskap och att leva sina visioner avslutar och summerar denna kurshelg.

Kurshelg 4: 14-17 april

 

Mentor

Tidigt i utbildningen kommer du att få din mentor. Detta är en person som själv har långvarig erfarenhet av ledarskap och ofta också av chefskap. Hon eller han kommer att vara ditt bollplank för att diskutera ditt ledarskap och samtidigt bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Genom möten med någon som har andra erfarenheter än du skapas ett utbyte med fokus på just dina utmaningar som person och ledare. Utbildningen bygger på olika slags möten. Det handlar om möten mellan kulturer, organisationer, generationer och individer. Vår ambition är att du genom det mötet ska lära dig mer, både om dig själv och om andra.

 

Är det här du?

För att gå kursen bör du uppfylla följande kriterier.

• Vara c:a 20-25 år

• Ha minst ett års ledarerfarenhet (innehaft specifika förtroendeuppdrag, varit aktiv i förening med ansvarsområde etc)

• Vara aktiv ledare i en ideell rörelse med lokal anknytning

• Ha genomfört en grundläggande ledarskapsutbildning eller motsvarande (fredsagentsutbildning, SMFRs styrelsehelger etc räknas in)

• Vara intresserad av att åta dig nya ledaruppdrag i framtiden

• Ha kunskaper i engelska

 

 

 

 

Anmälan

Anmälan görs till Yasri@muslimerforfred.se och ska inkommit senast 15 Augusti.  Blanketten för anmälan finner du här.

  • I anmälan skall du ange motivering till varför just du bör få delta och hur detta kan komma att utveckla ditt framtida ledarskap.
  • Bifoga även ett CV där du listar dina ideella förtroendeuppdrag eller motsvarande erfarenheter samt tidigare ledarskapskurser eller motsvarande.
  • Samt visa att du uppfyller kriterierna. Finns det en eller två kriterier som du inte uppfyller, förklara då varför vi bör välja dig ändå.
  • Engagemang i SMFR och  innehav av medlemskap i SMFR eller andra muslimska organisationer är extra meriterande.

Anmälan är bindande om du blir utvald.  Besked om antagning kommer att skickas ut senast i oktober.  Blir du antagen så är anmälningen bindande.

Kostnad

Du får delta i hela kursen och tillgång till mentorer för 2500kr. En av dem främsta anledningarna till kursavgiften är för att visa på seriositet.

Kursen är kraftigt subventionerad genom sponsring och bara kostnaderna för boendet ligger betydligt högre än kursavgiften.

Kursavgiften betalas in efter att du fått en bekräftelse på antagning.

Obs! Om du missar en kurshelg så kommer du få betala en straffavgift. Eftersom mycket resurser är investerade i kursen så innebär utebliven närvaro att SMFR samt våra samarbetspartners resurser kommer gå till spillo.  För en giltig frånvaro krävs läkarintyg.

Reseersättning

SMFR står även för viss reseersättning, dock max 700kr t&r per kurstillfälle.  Utlägg för resor redovisas i separat blankett där kvitton/biljetter måste bifogas för att utbetalning ska ske.

 

Frågor?

Kontakta Yasri Khan på yasri@muslimerfred.se eller ring 0735131924