Vanligt förekommande ord i Koranen

Vanligt förekommande ord i Koranen

Salam alaykom/fredliga hälsningar!
Muslimska Fredsrörelsens region Södermanland i samarbete med aktivitetsutskottet välkomnar dig till ett lärorikt och roligt event.
Koranen är sänd av Gud som en vägledning till hela mänskligheten. Det finns flertalet viktiga ord och uttryck som återkommer många gånger. Det är just om dessa denna serie av event handlar om. Vad är innebörden av orden och uttrycken? Hur är de relevanta för oss i vår vardag?
Eventet kommer bestå av roliga tävlingar och vara ett ypperligt tillfälle att få lära sig mer om Koranen.
Det kommer bli väldigt lärorikt med härlig gemenskap som inte får missas in sha Allah!
När? 6 mars 2021, 16:00-17:00