Utbildning för förtroendevalda och regionårsstämma i Helsingborg

Utbildning för förtroendevalda och regionårsstämma i Helsingborg

I helgen höll SMFR:s generalsekreterare Yasri Shamsudin Khan en utbildning för Region Syds förtroendevalda om islamisk världsbild samt hur processen går till gällande aktiviteter; han berättade även hur SMFR har tagit stora framsteg från 2010 tills idag och vad som är tänkt att göras, med Guds vilja, under de kommande åren.

Den 3 februari var det dags för regionstämman där Mohammed Bakr Al-Husaini och Inam Sadeke blev valda till regionsordföranden. Stort grattis! Må Allah välsigna er och ert arbete, med era styrelser och i hela regionen, Ameen!