Uppsala-Human rights & muslim representation in media with SMFR

Uppsala-Human rights & muslim representation in media with SMFR

Assalamu Alaykum! / Fredliga Hälsningar!

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, SMFR Uppsala välkomnar er till en kvällsföreläsning med Dr. @Murni Wan Mohd Nor. Hon är universitetslektor på Universiti Putra i Malaysia och har ett stort intresse kring samhällsfrågor och mänskliga rättigheter. Hon har har ett kandidat och master i juridik samt är doktorand i mänskliga rättigheter och grundlag. Dr Murni har även ett stort intresse för att främja en god sammanhållning mellan olika folkgrupper samt föra interreligiösa dialoger. Bland hennes flera engagemang är ett där hon sitter i redaktions styrelsen för en journal om kvinnligt ledarskap.

Swedish muslims for peace and justice, SMFR Uppsala welcomes you to an evening lecture about human rights in light of the Islamic tradition with Dr @Murni Wan Mohd Nor. She is a senior lecturer at Universiti Putra Malaysia, with a deep interest in issues of public interest and human rights. She holds an LLB in Law, Masters in Comparative Law, and PhD in Human Rights and Constitutional Law – with a focus on the issue of hate speech. Dr Murni cares deeply for fostering racial unity and interfaith understanding. She is active on many different platforms and is also on an editorial board for a journal of Women and Leadership.

WHEN? Thursday 7th November at 17.30
WHERE? Sensus Uppsala, Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala.