Uppsala extrainsatt årsmöte och föreläsning

Uppsala extrainsatt årsmöte och föreläsning

Idag hade SMFR i Uppsala en föreläsning med generalsekreterare Yasri Shamsudin Khan om SMFRs struktur och om islamisk världsbild samt metafysisk psykologi. Föreläsningen gick bland annat igenom Islamiska vetenskaper utifrån Hadith Gibril och hur premisser vi bär på formar vår världsbild samt hur det i sin tur påverkar hur vi förstår, tolkar, agerar och uppfattar vår verklighet. Exempel på Islamiska premisser som islam lär ut via koranen utifrån Imam Tahawis och Imam Nasafis verk gjordes för att erbjuda en inblick i hur Islams Aqidahvetenskap är uppbyggd.

Föreläsningen skedde i samband med ett extra årsmöte för SMFR Uppsala där den föregående styrelsen entledigades samtidigt som en ny styrelse valdes in med Owais Syed som ny ordförande. Owais har tidigare varit vice ordförande för SMFR västra Stockholm. Han har även deltagit på flera av SMFRs läger samt SMFRs vinterläger (som fokuserar på islamisk teologi och rättslära. Owais har varit medlem i SMFR sedan 2017.

Tillsammans med Owais blev även föjande valda till ledamöter i Uppsala:

Camad Rahma har tidigare suttit i SMFR uppsalas styrelse och har även en längre erfarenhet från politisk engagemang med bakgrund som bland annat regionordförande för ett ungdomspolitisktregionförbund och suttit i kommunfullmäktige i Uppsala. Hon har också varit med sedan 2012 i SMFR och kom in via utbildningen Salaams Vänner där hon bland annat lärt sig interreligiös dialog, ledarskap och civilkurage. Hon är kanske den mest föreningsvana i styrelsen och kanske den med längst bakgrund i SMFR.

Nuriddin Mahmudov som blev medlem 2018 och som går in i styrelsen som sitt första SMFR uppdrag. Han har en viss bakgrund i traditionella islamiska studier.

Mohammed Tahir som tidigare varit ordförande för SMFR uppsala och som sitter i arbetsutskottet för SMFR region Stockholm. Han har varit med i SMFR sedan 2012 och kom in strax efter Rahma. Han har också längre erfarenhet av politiskt engagemang och har suttit i kommunfullmäktige i Uppsala. Han har också studerat teologiprogrammet med Islamakademin samt deltagit på en del av SMFRs ordförandeläger för studier i islam och ledarskap.

Muzammil Rimon Kamaly som tidigare suttit i SMFR Uppsalas styrelse och varit med i SMFR sedan 2018.

Rania El Kilany som tidigare deltagit på verksamhet i Stockholm och som går in i sitt första styrelseuppdrag.

På plats fanns även SMFRs Regionordförande för Uppsala/Stockholm Nofa Malla-Mohammed som var på plats för att presidiera över årsmötet. Även Ibrahim Pohniluemaeh som är ordförande för SMFR city deltog som moralisk support.
På plats kom även några deltagare Mahmoud Alshahel och Abdigani M. Moalim som var på sitt första SMFR event. En annan gäst var Abdullahi Mohamed som precis flyttat till Stockholm. En riktig nomad som varit aktiv som ledamot i SMFR Umeå, SMFR Norrköping och SMFR Göteborg.

SMFR Uppsala är en av för närvarande 27 lokalavdelningar i SMFR (fördelade i 5 SMFR-regioner) som idag finns i Sveriges största städer och som täcker 8 av Sveriges 21 län.