Uppsala – Extra insatt årsmöte för SMFR Uppsala

Uppsala – Extra insatt årsmöte för SMFR Uppsala

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

Den 25 september kl 17:30-20:00 anordnar SMFR Uppsala ett extra insatt årsmöte för nyval av styrelse. I samband med årsmötet hålls även en föreläsning i islamisk världsbild och metafysisk psykologi av generalsekreterare Yasri Khan.

Plats: Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala
Kontaktperson: Mohammed Tahir
mohammed.tahir@muslimerforfred.org
0700503141