Trodding between the North Atlantic and the Baltic

Trodding between the North Atlantic and the Baltic

Förbundsordförande Amir Dabboussi bjöds i Malaysia in till ett event i samverkan med Peace Meal och Mukha Café för att berätta om Sverige och Muslimska Fredsrörelsens arbete.

Tillsammans med övriga svenskar som var på delade de med sig av den svenskmuslimska erfarenheten och arbetet för att bidra till en bättre värld. Detta utifrån Islams världsbild och den kunskapstradition islam bär på där det finns en enorm rikedom att fortsätta plocka fram från kunskapskedjan bland de historiska lärda och deras kunskapsbidrag till det muslimska samfundet för att utgå från i vårt arbete.

En underbar kväll och stort tack till värdarna i Peace Meal och Mukha Café. Må Allah belöna dem rikligt, Amin!