Träningens djupare dimensioner del 2

Träningens djupare dimensioner del 2

I tidigare del av intervjun med Umed Sultanov fick vi lära känna honom och det han gör i sin vardag, samt lite om hans spirituella och religiösa resa. Den här gången får vi dyka in djupare i hans resa med Muslimska Fredsrörelsen som har varit en viktig del i hans andliga resa. Det var genom de olika utbildningarna och gemenskapen med andra syskon som han upplever att han kunnat få en djupare förståelse och en ökad kunskap om Islam.

“Genom olika utbildningar, coachningar, reflektioner och insikter har jag kunnat fördjupa min förståelse om Islam och komma närmare Gud.”

Det var i slutet av 2015 som Umed kom i kontakt med Muslimska Fredsrörelsen, han berättar att det första som attraherade honom var den varma gemenskapen och att han tänkte att han ville vara en del av det. Umed har sedan tonåren varit medveten om synen på livet och efterlivet enligt Islam och försökt upprätthålla de fem dagliga bönerna. Han menar dock att det var i samband med att han engagerade sig i Muslimska Fredsrörelsen som han förstod de djupare dimensionerna av religionen. Genom olika utbildningar, coachningen, reflektioner och insikter har han kunnat fördjupa sin förståelse om Islam och komma närmare Gud.

Umed berättar om hur förståelsen för avsikt och kunskap omvandlat hans förhållning till bl.a. träningen. Han menar att det är viktigt att sätta rätt avsikt och anstränga sig med kunskap som grund och resultatet därefter ligger hos Gud. För Umed genomsyrar denna förståelse hans roll som individ, hans vardag och inte minst hans träning. Han berättar att när han ska påbörja något som till exempel lyfta de tunga vikterna börjar han med att fråga sig själv varför han gör det, vad är hans avsikt. När han ska göra en handling gör han det med avsikten att söka Guds förnöjsamhet, sedan försöker han göra sitt bästa genom att anstränga sig. Detta förhållningssätt till sina handlingar menar Umed har gjort träningsintresset och arbetet mycket mer roligt och att han i dagsläget njuter mycket mer av att träna.

Inom Muslimska Fredsrörelsen har Umed fått lära sig om innebörden av termer som avsikt och ansträngning på ett djupare plan, men också kring problematiska termer som makt eller misslyckande. Utbildningar och aktiviteter inom Muslimska fredsrörelsen ger en möjligheten att ompröva sin syn på sig själv och omvärlden. Det har även varit berikande och glädjande för Umed att bevittna andras personliga, transformativa resor i Muslimska Fredsrörelsen. Det erbjuds en gemenskap där man tryggt kan jobba med sina brister och finna stöd i sin personliga utveckling.

Idag driver Umed “Fysgänget” som håller i gruppträningar och bootcamps i Stockholm. Detta är ett sätt för honom att hjälpa människor att kunna uppnå bättre hälsa och välmående. För honom är det ett av de medel som han anser kan ta honom närmare Gud. Han jobbar mycket med intentionen och bakomliggande tankearbetet för att jobbet i sig ska bli en form av Gudsdyrkan.

En premiss han kontemplerar över är att han enbart är ett medel för individers utveckling och att resultaten sannerligen kommer från Gud. Med den övertygelsen går han till gymmet med glädje och stiger in med Guds namn, Bismillah. Han är tacksam och tänker på att det är Gud som gång på gång ger honom möjlighet att kunna bära alla de tunga vikter han bär.

Att träna är något som forskningen har visat är bra för den fysiska hälsan menar Umed. Det är bra för hjärnan, hjärtat, blodkärl osv. För honom personligen hjälper det att motverka stress och ger mer energi. Han menar att hälsan, lyckan och njutningen han får som resultat från träningen är “Wow”! “Det här motiverar mig ännu mer” menar han. Träningen gör Umed mer närvarande i sin Ibadah (Gudsdyrkan) och mer klarsynt. Han menar att man kan närma sig Gud genom att göra saker som ökar ens välmående, då du kan sprida glädje och vara andra till hjälp när du mår bra. Något som Gud uppmanar och något Profeten, frid vare med honom, konstant gjorde.

Tips från Coachen

Om du är en person som har svårt att komma igång med träningen så tipsar coachen att ställa dig frågan varför du ska träna? Denna fråga ska kunna ge svar som ska vara till grund till din motivation. Om denna fråga inte hjälper så kan du ställa dig frågan hur träningen kan hjälpa dig komma närmare Gud? Svaren kan vara så enkla som att det är bra för kroppen, för hälsan och för välmåendet. Men motivationen kan bli starkare om handlingen, träningen i detta fall, också är förankrad i en djupare avsikt. Kroppen som består av det fysiska men även det själsliga. Att visa tacksamhet genom att ta hand om och förvalta kroppen som är i sig ett medel att sig närmare Gud genom de val vi gör. Vi måste komma ihåg att vi har anförtrotts denna amanah som vi ska förvalta på bästa sätt. Man måste även vara ärlig, anser du att kroppen är en gåva och en amanah från Gud? Vad är du då beredd att att göra för att ta hand om den gåvan för att göra Givaren nöjd? Lägg ner tio minuter, lägg ner fem minuter. Det är svårt att tro att man inte har 5-10 minuter för träning, och Gud vet bäst.

Citat från Coachen:

“Start where you are, Use what you have, Do what you can”

Börja där du är, du kanske har ett rum du kan använda, gummiband, lösa vikter, även om det bara är fem minuters träning. Ha en avsikt att du ska börja träna för Guds skull och ge kroppen sin rätt. Ansträng dig med det du har, gör duaa. Allah lovar att Han sköter resten.

Umed avslutar med en duaa: “Må Allah visa sin Barmhärtighet över oss, vägleda oss på den raka vägen och göra oss till spridare av fred, Ameen.”

Med frid,

Sabboontu Idris och Owais Syed, PR och Marknadsföringsutskottet