Studiekvällar med Muslimska Fredsrörelsen

Studiekvällar med Muslimska Fredsrörelsen

Assalamu alaykum/Fredshälsningar!

Muslimska Fredsrörelsen startar med Guds välsignelse igång
med både digitala och fysiska studiekvällar i höst! Alhamdulillah!
Detta i syfte att erbjuda er tillfällen att plugga, arbeta och läsa i
en Gudscentristisk gemenskap insha’Allah.
Under dessa tillfällen kommer vi att, insha’Allah, använda oss
av en studieteknik som kallas för Pomodoro.

Pomodoro går ut på att man sätter en tidräknare på 25 minuter.
Under dessa 25 minuter jobbar vi insha’Allah ostört och intensivt
med våra arbeten. När tidräknaren ringer tar vi en paus på fem
minuter och samlas återigen på vår digitala och/eller
mötesplats. Avsikten är att ha tre till fyra pass genom pomodoro.
Förhoppningen med denna teknik är att Gud välsignar och
underlättar uppstart och bibehållandet av fokus samt att vi, med
Guds välsignelse, får framsteg i våra projekt.

Vår ärade Profet Muhammed (må Guds frid vara med honom)
sa med en ungefärlig översättning: ”Sannerligen döms varje
handling efter avsikt”. Därför vill vi inleda pluggkvällen med att
sätta avsikt. Att sätta avsikt medför en medvetenhet till och
tacksamhet mot vår Herre. Medvetenheten får vi genom att vi
inleder våra arbeten i sökandet efter Allahs förnöjsamhet.
Tacksamhet får vi genom att vi söker erhållandet av Guds
närhet genom goda handlingar, som insha’Allah kommer att
belönas.
Varmt välkomna!
Datum och tid:
Tillfälle 1: [2023-11-19] kl. 17:00-19.00
Tillfälle 2: [2023-11-26] kl. 17:00-19.00
Tillfälle 3: [2023-12-03] kl. 17:00-19.00
Tillfälle 4: [2023-12-10] kl. 17:00-19.00
Tillfälle 5: [2023-12-17] kl. 17:00-19.00
Tillfälle 6: [2023-12-24] kl. 17:00-19.00
Tillfälle 7: [2023-12-31] kl. 17:00-19.00
Tillfälle 8: [2024-01-07] kl. 17:00-19.00
Tillfälle 9: [2024-01-14] kl. 17:00-19.00

Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/83397552159
Meeting ID: 833 9755 2159