STOCKHOLM – Utbildning: Islam och pedagogik i ledarskapspraktik

STOCKHOLM – Utbildning: Islam och pedagogik i ledarskapspraktik

 

 

Assalamo Aleikom,

SMFR Region Stockholm bjuder in till utbildningen Islam och pedagogik i ledarskapspraktik i Stockholm den 23-24 april. Målet är att erbjuda muslimer verktyg och akademisk kunskap som kan hjälpa de att få ett rationellt, teoretiskt och historiskt ramverk att navigera kring för att möta olika frågor kopplat till identitet som muslim, lärande som människa och utifrån dessa orientera medvetet som ledare i sin vardag och samhället.

Kursen är ämnad för att skapa djupare förståelse för islamisk världsbild, grundläggande begrepp inom klassisk islamisk teologi samt pedagogiska teorier om lärande och personlig utveckling. Kursen ska hjälpa deltagarna att få stöd att själva kunna komma fram till slutsatser om djupet av Islam som tro samt en grundläggande förståelse inom pedagogik för att förstå människors inlärning, mottagande samt bearbetande av kunskap genom bland annat socialisering- och normaliseringsprocesser. Detta med fokus på hur utbildningsmomenten kan appliceras ett praktiskt ledarskap.

Ta chansen och gå denna kurs med utbildarna Osman Adem och Amir Dabboussi som har varit ledande individer i utvecklingen av SMFR.

Datum: 23-24 april 2016
Tid: Lördag kl. 10:00-18:00 och söndag kl. 10:00-16:00
Plats: Förbundskansliet,Dalslandsgatan 2, 118 58 Stockholm, Sweden

Skicka anmälan till registrering@muslimerforfred.org
OBS! Skriv ”Islam och pedagogik i ledarskapspraktik” i ämnesfältet.
Denna utbildning sker i samarbete med Sensus Studieförbund

Nyckelord: Adab, Akhlaq, Tarbiyya, ’Ilm, Ikhtilaf, Shura, Ijtihad, Maqasid Al-Shariah, Maslahah, Fiqh, Aqeeda
——————————————————————–

Osman Adem har varit med i SMFR sedan 2010. Han var med i processen att utveckla SMFR till ett förbund med en tydlig islamisk värdegrund.

Han har också sedan 2010 ingått i SMFRs arbetsutskott vilket innan kansliet skapades i princip fyllde den operativa rollen i organisationen. 2013 tillträdde han som ny förbundssekreterare vilket inom SMFR traditionellt sett inneburit ett stort ansvar näst efter förbundsordförande och den som tillträder som ansvarig vid förbundsordförandes frånvaro. Sedan 2015 är han förbundsordförande.

Osman har studerat ekonomi och har tidigare varit egenföretagare. Idag jobbar han som t.f rektor på Gryningeskolan. Han har sedan ägarbytet av Gryningeskolan 2015 tagit en drivande roll i utvecklingsarbetet av skolan tillsammans med den nytillträdda styrelsen och innan dess spelade han en nyckelroll för skolans löpande arbete sedan 2012. Han har tidigare även erhållit uppdrag i förbundsstyrelsen för ett politiskt ungdomsförbund samt varit ordförande för Sveriges Eritreanska Unga Muslimer.

Han har även genomgått samtliga av SMFRs utbildningar såväl som genomgått specialutbildningar inom ledarskap, terbiyah, politik, strategi och utvecklingsarbete..

Han har varit med och utbildat Salaams vänner, SBSS, Framtidens ledarskap mm och deltagit i specialsydd utbildning inom utbildning för utbildare.

Amir Dabboussi är förbundsstyrelseledamot med fokus på finans-, arbetsmarknad och näringsliv samt konsumentfrågor. Han var tidigare anställd som kanslichef hos SMFR-förbundet.

Han har en mångårig erfarenhet av ideellt engagemang i ett brett spann av organisationer i det civila samhället. Idag är han verksam vid Gryningeskolan, en muslimsk friskola i Botkyrka.

Hans utbildningsbakgrund är inom IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet. Idag studerar han rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och Islamakademins teologiprogram under Sh. Salahuddin Barakat.

Både Amir och Osman är också licensierade av tidigare förbundsordförande Yasri Khan att hålla i SMFRs kvalitativa ledarskapsutbildningar.

Image

Utbildning i islam & pedagogik i ledarskapspraktik-01_gul-01-01-01.png