Stockholm: Unga muslimers mobilisering och social kapital 5 mars

Stockholm: Unga muslimers mobilisering och social kapital 5 mars

Salam aleikum/Fredliga hälsningar!

SMFR Region Stockholm bjuder in er till en föreläsning med
Ahmad El Far som nyligen skrivit sin masteruppsats med titeln
”Unga muslimers mobilisering och sociala kapital”. I sin uppsats
har han intervjuat flera muslimska föreningar, bland annat SMFR
Region Stockholm. Detta för att ta reda på varför unga muslimer
mobiliserar sig, vilka strategier unga muslimer använder sig av
för sin mobilisering och vad denna mobilisering innebär för de
mobiliserade och för det svenska samhället. Ni kommer under
detta tillfälle få höra om vilka resultat Ahmad har kommit fram till
genom uppsatsen. Ni kommer även få möjlighet att fråga Ahmad
om hans erfarenheter om att skriva masteruppsats och få med
er goda råd inför ert eventuella uppsatsskrivandet. Ni kommer
även kunna fråga regionstyrelsen om hur det var att bli
intervjuade av Ahmad för hans masteruppsats.

Varmt välkomna att lära er mer om unga muslimers mobilisering
och uppsatsskrivande! Det kommer Inshallah bjudas på god fika.

Datum: 5 mars
Plats: Torkel Knutssonsgatan 39, SENSUS, t-bana Mariatorget
Kontakt: 0767046103 (Ibrahim).