Stockholm – Situationen i Palestina med SMFR Stockholm City

Stockholm – Situationen i Palestina med SMFR Stockholm City

SMFR Stockholm City bjuder in Louise Thorn från Palestinagrupperna i Sverige (PGS) som kommer tala om situationen i Palestina, om PGS arbeta och vad man kan göra för att hjälpa de utsatta i Palestina.

Palestinagrupperna i Sverige är en solidaritetsorganisation som bildades 1976 genom samgående av lokala Palestinagrupper. Organisationen har idag ca 1 200 medlemmar och 17 lokalgrupper runt om i Sverige.

PGS syfte är att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till självbestämmande och nationellt oberoende, politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Palestinainsamlingen.

Utgångspunkten för PGS arbete är frivilligarbete och grunden för arbetet är mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och FN:s resolutioner om Palestina/Israel konflikten. Mer finns om PGS finns att läsa på denna hemsida http://www.palestinagrupperna.se/palestinagrupperna-i sverigepgs

Louise Thorn ansvarar för PGS bistånd och arbetar med PGS lokala samarbetsorganisationer i Palestina och Libanon. I sitt arbete har hon nära samarbete med gräsrotsorganisationerna på plats i Palestina och bland palestinska flyktingar i Libanon.

Under detta tillfälle kommer man få en bakgrund till det som sker i Palestina och vad vi kan göra åt saken. Under föreläsningens gång kommer man även få möjligheten att ställa frågor. Ta med kompisar och syskon! Det kommer bjudas på god fika.

Varmt välkomna!!

Var: Sensus Mariatorget (Torkel Knutssonsgatan 39)
När: 10 september, 18:00-20:00
Kontakt: Ibrahim (076704603)