Stockholm – Föreläsning om masteravhandling

Stockholm – Föreläsning om masteravhandling

SMFR Stockholm City hade föreläsning av en KTH-student som talade om sin masteravhandling där han gick igenom från början att den ska dels vara kopplat till ens karriärmål och intressen samt vikten av att tänka på de resurser man har, insamling av material och förstås ens mål samt intention och att göra du’aa (bön). Det poängterades att man konkretiserar sina intressen och fokuserar på en speciell del.
Från presentationen visades de viktigaste delarna i hans masteravhandling, exempelvis vad är det för fråga man vill besvara och vilka kontakter man använder sig av. Därefter visade han även sin masteravhandlingspresentation, där han visade vilka resurser vi kan använda oss av.

Vid slutet blev det frågestund där det ställdes frågor, bland annat hur mycket tid han la ner på masteravhandlingen och hur kunde han hinna med det samtidigt som han jobbade. En nyckel för att möjliggöra det är att planera sin tid på nyttiga åtaganden. Detta är något som de lärda pratat mycket om. En av dem är imam al-Ghazali som i en välkänd passage beskrev tiden som vårt kapital att få Guds eviga gåvor och närhet samt att varje andetag vi tar är likt en ovärderlig och oersättlig juvel som när den väl förlorats inte kan återfås.

Må Gud skänka oss nyttiga kunskap och välsignelse i vår tid så att vi utnyttjar varje ögonblick av våra liv på bästa sätt, ameen!