Statusrapport förbundsstämman 2021

Statusrapport förbundsstämman 2021

Assalamo Aleikom wa Rahmat Allah,

Den 11 april genomförde Muslimska Fredsrörelsen årets förbundsstämma där presentation och redovisning samt granskning av verksamhetsåret 2020 godkändes och en ny förbundsstyrelse valdes att representera förbundet. Förbundsstämmor på Zoom är inte lätta och 8 tappra timmar framför skärmen med en hel del mötesformalia kunde mötet avslutas med goda förhoppningar om den fortsatta utvecklingen 2021. Det föregående året har varit en utmaning men också ett perfekt tillfälle att ställa om till att vänja sig med att en del av verksamheten behöver skötas regelbundet och digitalt med samarbeten som kan ske över nätet, var man än är i landet. Vi går in i denna nya mandatperiod med utskott som sysslar med att utveckla aktiviteter, marknadsföring, medlemshantering, uppföljning såväl som förtydligade rutiner för vilka förväntningar och krav som ställs på förtroendevalda i Muslimska Fredsrörelsen. Inte nog med det så slog organisationen medlemsrekord 2020, men ja – det är de fysiska aktiviteterna som fått brista och jag är inte ensam om att säga att vi är många som saknar att kunna börja träffas fysiskt igen. Det blir inte samma sak om nästintill all verksamhet är digital, men med god avsikt om att utvecklas, få ökade kunskaper och kompetenser, göra gott och nytta och tjäna Gud på bästa sätt så är det digitala tillräckligt tillsvidare.

Den nya förbundsstyrelsen består nu av:

  • Amir Dabboussi, förbundsordförande
  • Abdulaziz Saleh
  • Raja Mohammed Ali
  • Sara Younes
  • Fardous El-Sakka
  • Tuba Tezcan
  • Tihama Al Hashmi
  • Umed Sultanov

Vilka roller och ansvar som förbundsstyrelsens medlemmar utöver förbundsordförande får konstitueras på förbundsstyrelsesammanträdet efter stämman in sha Allah.

Stort tack till alla som har bidragit under 2020 – förtroendevalda, kansliet, aktiva, medlemmar såväl som andra som på något sätt har stöttat arbetet. Stort tack till alla som deltog på förbundsstämman, inte minst presidiet och mötesfunktionärerna som ledde och modererade mötet. Må Gud välsigna och belöna ansträngningen.

Ett särskilt tack till avgående förbundsordförande Shaimaa Abdelhady, Abdelrahman Asad och Hamdi Abdulkadir Osman, deras engagemang i förbundsstyrelsen har varit ovärderligt. Må Gud ge dem det bästa i livet såväl som i det fortsatta engagemanget i Muslimska Freds på andra håll i organisationen.

Värt att nämna är organisationens stora satsning i år på Akademin, där Shaimaa Abdelhady har fått förtroendet som ordförande. Det innebär att hon på en strategisk nivå kommer leda utvecklingen av utbildningar internt såväl som externt in sha Allah.

Slutligen tackar jag för förtroendet att fortsätta som förbundsordförande!

Fredshälsningar,

Förbundsordförande
Amir Dabboussi