SMFR-engagemang utifrån islamisk världsbild: utbildningshelg i Göteborg

SMFR-engagemang utifrån islamisk världsbild: utbildningshelg i Göteborg

SMFR-engagemang utifrån islamisk världsbild: utbildningshelg i Göteborg

Den 12 januari hölls årsstämmor i Göteborg för samtliga 5 lokalavdelningar som tillsammans utgör SMFR Väst. Efter årsstämmorna under lördagen den 12 såväl som söndagen den 13 januari blev det utbildning tillsammans med SMFR:s generalsekreterare Yasri Khan. Det blev fokus på att vara aktiv och engagerad i SMFR utifrån en islamisk världsbild. Hur kan vi närma oss en mer korrekt uppfattning om verkligheten och vad finns det för likheter och skillnader mellan islamisk och sekulär världsbild som påverkar hur vi uppfattar och betraktar händelser i våra liv?

Dessa frågor utgör kärnan i hur vi hanterar och reagerar på utmaningar, svårigheter, framgångar och hur vi förhåller oss till andra människor genom att vi förstår hur vi ska placera Gud, Profeten Muhammad ﷺ, omgivningen och oss själva. Att placera detta på sin rätta plats är också avgörande för att vi ska kunna göra sann och verklig nytta för oss själva såväl som för andra samt hela samhället.

Stort grattis till R. MurićTuba Tezcan Abdirahman MohamudKamila Abdullah och Hodon Ali som valdes till lokalavdelningsordföranden! Må Gud välsigna er och ert arbete i såväl lokalavdelning som i regionen, ameen!

Intresserad av fler spännande event i Göteborg med SMFR? Håll då utkik här på Facebook samt vår hemsida: www.muslimerforfred.org