SMFR deltog på manifestation mot Rasism i Malmö, Göteborg och Stockholm

SMFR deltog på manifestation mot Rasism i Malmö, Göteborg och Stockholm

 

Idag hölls det manifestationer i Göteborg, Malmö och Stockholm. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa var på plats i respektive stad varav vi höll tal i Stockholm och Malmö. SMFR’s Vice förbundsordförande Hinda Talal höll tal framför 10-15 000 enade Stockholmare om det nya Sverige och det gemensamma arbetet som krävs av oss för att skapa det Sverige vi vill leva i. Samtidigt höll Malmös lokalavdelningsordförande Avin Joma ett tal på manifestationen mot rasism i Malmö.

Talet

Idag vaknade jag, en ung muslim med invandrarbakgrund upp till ett nytt Sverige. Jag
skulle kunna känna mig träffad, nedbruten och hopplös men det gör jag inte. Jag
känner mig energisk, hoppfull och driven. Låt oss inte glömma att över 90% av
svenska befolkningen valde att inte rösta på SD. Vi är inte besegrade, tvärtom, jag
tror att detta skakar om och får oss alla att vakna upp och inse att vi inte längre kan
vara passiva. Inte heller kan vi tillåta partierna att ignorera de problem som finns i det
Svenska samhället. För verkligheten är den att vi idag är segregerade. Vi har förorter
i Göteborg, Stockholm och Malmö där ungdomar inte har någon tillit till politiker.
Samtidigt har vi områden i Sverige där endast svenska efternamn syns till. Varför har
vi accepterat detta så länge? Hur har det kunnat gå så långt?

Idag skriver världen om Sverige. Det är inget vi ska vara stolta över. I Paris skriver man
att det är tydligt att en våg av främlingsfientlighet nått den tidigare toleranta och
civiliserade svenska kusten. The British Telegraph skriver att landet som länge stoltserat
med att vara det mest toleranta landet i EU precis har röstat in ett främlingsfientligt
parti och konstaterar att ett parti med nynazistiska rötter har berövat statsministern
majoritet. Men låt oss inte lägga vår fokus på SD. Låt oss inte lägga vår energi på att
tala om för varandra hur fel SD har. Sådan taktik, strategi stjälper mer än den hjälper.

Låt oss fokusera på oss som är berörda av det,

Låt oss arbeta tillsammans för dig som bär på slöja och nu känner dig rädd att gå på gatan,

Låt oss arbete tillsammans för dig som vill kunna äta kocher mat i skolan,

Låt oss arbeta tillsammans för dig som har tappat hoppet om ett solidariskt och tolerant Sverige.

Nu, idag och 4 år framöver är vi alla muslimer, invandrare, svenskar och medborgare i ett samhälle som lider av segregation. Idag sade Ekerot att SD med morot och piska ska få muslimerna att lämna Sverige.

Idag frågar jag er, här i Stockholm, i Göteborg, i Malmö och i hela Sverige vad ska vi göra
för vårt land? Vilket Sverige vill vi leva i?

Vad gör vi efter den här demonstrationen? Står vi här och skriker och stampar för att
sedan gå hem och hoppas på bättre tider? Nej, det funkar inte längre! Vi måste arbeta
tillsammans! Vi måste motarbeta den strukturella diskriminering och rasismen i
Sverige som får många att känna sig utanför och apatiska.

Vi är Sveriges snabbast växande fredsrörelse. Vi är Svenska Muslimer för fred och
rättvisa och vi är här för visa att det är dags nu. För oss är jämlikhet mellan individer
och jämställdhet gällande kön en självklarhet. Vi är med och lägger grunden för ett
samhälle som inte diskriminerar eller förtrycker någon människa eller generation, inom
eller över världens nationsgränser.

Vi vet att det informella lärandet, den ickeformella utbildningen och andra erfarenheter
från föreningslivet ger individen ett stärkt självförtroende och bred kompetens. Det
informella lärandet är en viktig resurs i individens utveckling och demokratiska
bildning och behöver uppvärderas. Utifrån vårt perspektiv måste icke-formell
utbildning ges mer utrymme, värderas högre och ses som ett viktigt komplement till det formella utbildningssystemet.

I föreningslivet växer nytt ledarskap, kreativitet, entreprenörskap och innovationsförmåga. Därför är det viktigt att vi erbjuder fler människor ledarskapsutbildningar för att kunna skapa en förändringskraft. Genom att arbeta med folkbildning kommer vi bidra med att folk får verktyg och ett starkt nätverk och tillsammans arbeta för ett bättre samhälle. Ett samhälle vi kan känna oss stolta över, ett samhälle som vi kan trivas i. Vi tror att trygga människor skapar trygga samhällen!

Organisationer i Sverige och världen ger individer möjlighet att engagera sig, organisera
sig, utvecklas och ta ansvar. De visar på betydelsen av att människor går samman
för handling. Civilsamhället driver utvecklingen framåt för exempelvis en bättre miljö,
en meningsfull fritid, ett fritt kulturutövande, för fred, demokrati, öppenhet, rättvisa
eller mot förtryck.

Vi måste tillsammans mobilisera ungdomar som hänger på gatorna utan framtidstro men som
önskar inget annat än att bli hörda, sedda.. Vi behöver finnas för att mobilisera journalister och
akademiker.. Vi behöver alla finnas för att utbilda framtidens ledare i fredsbygge och dialog. Vi behöver tro på ickevåld som en förändrande kraft. Vi behöver tro på dialog som konflikthantering. Mest av
allt behöver vi tro på handling!
Det är viktigt att var och en av oss vågar stå upp och göra skillnad! För tillsammans är många! Vi finns i förorten, vi finns på stureplan, vi finns! Vilken värld
vill du leva i? Gå med i en organisation och arbeta för Fred och rättvisa, var med och förändra du också!

Vi lägger upp filmer och bilder på SMFR’s facebook sida snart. Håll utkik!