Så dina frön i Rajab – plocka frukterna i Ramadan

Så dina frön i Rajab – plocka frukterna i Ramadan

Vad gör månaden Rajab speciell? 

Vi har precis kommit in i en mycket välsignad tid av året. Just nu befinner vi oss i en av de fyrade helgade månaderna inom Islam, månaden Rajab – en möjlighet att fundera över vilka förändringar du vill sträva mot i år och så fröna redan idag!

I Koranens nionde kapitel, Surah at-Tawbah, finner vi: ”Antalet månader är tolv enligt Guds dekret – vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Guds] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva. (…)” 9:36

Rajab utmärker sig på många sätt. Profeten ﷺ har benämnt Rajab som ”Allahs månad”. Det är en månad av tawbah och en möjlighet till en förändring som kan påbörjas under denna helgade månad.

Varför bör jag förbereda mig inför Ramadan nu? 

Månaden Rajab har beskrivits som månaden där vi sår fröna för att sedan vattna dem under Sha’baan (månaden efter Rajab) och därefter kunna skörda frukten i Ramadan. Därför är det bra att redan nu sätta sin avsikt genom att försöka bygga upp planerade rutiner av regelbundna handlingar före Ramadan.

Detta är viktigt för att Ramadan ska leda till en positiv förändring och vi försöker undvika att hamna i nyckfullt kvantitativt ökande av handlingar som är svårt att bevara därefter. De handlingar som är mest älskade av Gud är de handlingar som är regelbundna även om de är få.

Vad kan jag göra redan idag?  

  • Välj ut 1 handling som du vill forma till en del av din vardag
  • Schemalägg och se till att du eller någon annan följer upp dig
  • Skriv ner avsikten – varför vill du att detta ska bli en del av din vardag?
  • Gör du’aa till Allah (åkalla Gud) att underlätta din väg framåt!

Å Gud, välsigna oss under Rajab och Sha’baan och låt oss nå Ramadan!

Albin Jonsson
Verksamhetsutvecklare, förbundskansliet