SMFR Reminder

SMFR Reminder

Gud har inte försummat att ge mänskligheten vägledning i någon del av våra liv och Han har av Sin barmhärtighet gett oss riktlinjer som i vissa fall är mer generella och i vissa mer specifika. Gud har både i Koranen och genom Hans profeter (frid vare med dem alla) lärt oss hur vi ska interagera med varandra och till och med hur vi ska hälsa på varandra på bästa sätt. Att sprida fredshälsningen (salam) gör att känner man sig inkluderad och välkommen i sin omgivning samt känner sig nära andra vilket stärker relationerna som ger förutsättningar för att man ska må bättre samt få energi att jobba för sin egen såväl som för andras framtid.

Att hälsa på andra är en nyckel till att, med Guds vilja och barmhärtighet, komma in paradiset. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, sa även: “Ni kommer inte att komma in till paradiset utan att ni tror och ni kommer inte att uppnå (sann) tro förrän ni har kärlek gentemot varandra. Vill ni att jag ska vägleda er till något som, ifall ni gör det, kommer öka kärleken mellan er? Sprid fredshälsningen mellan er.“

Må Gud göra oss bland dem som ges vägledning för att kunna följa de gudomliga påbuden och genom detta sprida godhet på denna jord för att nå de högsta nivåer i Paradiset i det efterkommande livet, ameen!

För fler påminnelser, besök sidan SMFR Reminders:
https://www.facebook.com/smfr.reminders/