Region Stockholm Konferens 2021 – Förebild och Vägledning

Region Stockholm Konferens 2021 – Förebild och Vägledning

𝑨𝒔𝒔𝒂𝒍𝒂𝒎𝒖 𝒂𝒍𝒂𝒚𝒌𝒖𝒎/𝑭𝒓𝒆𝒅𝒍𝒊𝒈𝒂 𝒉𝒂̈𝒍𝒔𝒏𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓!
Äntligen är det dags för Stockholm-konferensen, Alhamdulillah!
Årets tema är ”𝑭𝒐̈𝒓𝒆𝒃𝒊𝒍𝒅 𝒐𝒄𝒉 𝑽𝒂̈𝒈𝒍𝒆𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈”.
Vad kännetecknar en förebild som hjälper dig att komma närmare Gud?
Välkommen till årets höjdpunkt! En fullspäckad dag med inspirerande föreläsningar och gott umgänge! Dagen inleds med föreläsning av Sheikh Salahuddin Barakat om “Sändebudet och skriften” som kommer behandla Profeten ﷺ förverkligande av Koranen. Vidare kommer Ustadh Yasri Khan att prata om “Samtidens utmaningar” och belysa hur vi kan navigera oss i den kontext vi befinner oss i. Slutligen kommer Ustadh Albin Jonsson att dela med sig av sin kunskapsresa och hur han identifierat förebilder i sitt närmade till Gud.
Konferensen som helhet kommer inshAllah, besvara bland annat följande frågeställningar:
– Vilka personer skall vi ha som förebilder och sträva i att efterlikna i vårt närmande till Gud?
– Hur kan vi avgöra att metoden vi använder för kunskapsinhämtning är legitim?
– Vem kan vi vända oss till för stöd och vägledning kring existentiella tankar?
Må Allah skänka oss vägledning och nyttig kunskap!
Vi ses på konferensen på lördag, den 20 november, inshAllah!
𝘼𝙣𝙢𝙖̈𝙡𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨𝙛𝙤𝙧𝙢𝙪𝙡𝙖̈𝙧: https://forms.gle/UtRdNKWyM3su3zVv9
𝑮𝒂̈𝒔𝒕𝒆𝒓:
– 𝑺𝒉𝒆𝒊𝒌𝒉 𝑺𝒂𝒍𝒂𝒉𝒖𝒅𝒅𝒊𝒏 𝑩𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒕, grundaren av Islamakademin och en av de främsta svenskspråkiga lärda i Sverige som studerat under några av vår tids giganter i kunskap i bland annat Tarim och Turkiet. Han sitter även med i Muslimska Freds religösa råd.
– 𝑼𝒔𝒕𝒂𝒅𝒉 𝒀𝒂𝒔𝒓𝒊 𝑲𝒉𝒂𝒏, arkitekten bakom Muslimska fredsrörelsen, liksom dess Generalsekreterare. Han besitter gedigen kunskap inom en rad olika ämnen bland annat psykologi, islamisk världsbild och statsvetenskap.
– 𝑼𝒔𝒕𝒂𝒅𝒉 𝑨𝒍𝒃𝒊𝒏 𝑱𝒐𝒏𝒔𝒔𝒐𝒏, jobbar som verksamhetsutvecklare i Muslimska fredsrörelsen och är ordförande för region Södermanland. Han har studerat islam i Sverige i flera år med bland annat Sheikh Salahuddin Barakat och i Muslimska fredsrörelsen.
𝑰𝒏𝒕𝒓𝒂̈𝒅𝒆𝒔𝒂𝒗𝒈𝒊𝒇𝒕:
Medlem 100kr | Icke medlem 150kr | 𝑳𝒖𝒏𝒄𝒉 𝑰𝒏𝒈𝒂̊𝒓 | Fika kan köpas på plats
𝑴𝒖𝒔𝒍𝒊𝒎𝒔𝒌𝒂 𝑭𝒓𝒆𝒅𝒔 𝑺𝒘𝒊𝒔𝒉: 123 501 51 85
𝑴𝒆𝒅𝒅𝒆𝒍𝒂 kontaktperson när avgiften är betald med en bild.
𝘼𝙣𝙢𝙖̈𝙡𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨𝙛𝙤𝙧𝙢𝙪𝙡𝙖̈𝙧: https://forms.gle/UtRdNKWyM3su3zVv9
𝑶𝑩𝑺! Schema meddelas närmare konferensdagen, kom i god tid om du vill sitta närmast scenen. Vi kommer att utföra de dagliga bönerna tillsammans inshaAllah.
𝑲𝒐𝒏𝒕𝒂𝒌𝒕𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏: Ibrahim Pohniluemaeh
𝑴𝒂𝒊𝒍: ibrahim.pohniluemaeh@muslimerforfred.org
𝑻𝒆𝒍 𝒏𝒓: 076 704 61 03
𝑫𝒂𝒕𝒖𝒎: Lördag 20 November
𝑻𝒊𝒅: kl. 10.30-18.00
𝑷𝒍𝒂𝒕𝒔: Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Pendeltåg – Sollentuna station
𝑷𝑺! Du som vill bli aktiv inom den Muslimska Fredsrörelsen har möjlighet att göra det genom att delta på rollförmedling som sker online varje onsdag 18:00-20:00. Anmäl dig till rollförmedlingen på: rollformedlingen@muslimerforfred.org