Ramadan Challenge ‐ Allahs 99 namn

Ramadan Challenge ‐ Allahs 99 namn

Assalamu aleikum/Fredliga Hälsningar!
Den välsignade månaden Ramadan är snart här, alhamdulillah! Må Allah låta oss uppleva denna ädla månad och låta oss ta del av dess välsignelser. Muslimska Fredsrörelsen Region Syd anordnar en Ramadan Challenge – Allahs 99 namn. Visste du vilken belöning och nytta det innebär att memorera Allahs 99 namn.
När man ber till Allah kan man använda de olika namnen som man har lärt sig i sin åkallan utefter vad det är man ber Allah om.

 

Genom en rolig Ramadan Challenge ska vi inshallah försöka att memorera Allahs 99 namn samt få en djupare förståelse kring deras innebörd. Utmaningen går ut på att senast i slutet av Ramadan ha memorerat Allahs 99 namn. Under ett föreläsningstillfälle låter vi Ustadh Amir Dabboussi gå igenom vikten och belöningen av att memorera Allahs 99 namn.

 

För den som antar utmaningen kommer det att finnas möjlighet att träffas en gång i veckan i grupp, där vi delar med oss av våra erfarenheter och de metoder vi använder för memorering. Vi kommer att öva tillsammans och även förhöra varandra. Efter varje träff kommer vi att sätta individuella mål som vi kommer att anstränga oss för att uppnå till kommande träff inshallah.

 

Datum: 01-04-2022
Tid: 17:00-18:00
Plats: Online