Rabi al-Awwal och Profeten Muhammads ﷺ födelse

Rabi al-Awwal och Profeten Muhammads ﷺ födelse

Hans namn är Muhammad bin Abdullah och han är det sista sändebudet och den sista profeten. Han föddes i Mekkah den 12 Rabi al-Awwal år 571. Han var faderlös från födseln och blev helt föräldralös medan han fortfarande var ett litet barn. Han är den främsta av skapelser från den mest ädla av ättelinje. Hans förfäder är Ismail och Abraham och han är nämnd av Jesus som en bärare av godhet. Guds frid vare med dem alla.

Han är den mest kunniga, den med bäst karaktär och var bl a känd som ”den trovärdige, den pålitlige”. Vissa av hans fiender försökte mörda honom under natten samtidigt som de anförtrodde honom sina ägodelar under dagtid. Han är den som kom med ljus under en tid av mörker, med kunskap under en tid av ignorans, med rättvisa under en tid av förtryck och med vägledning under en tid av förvirring.

Han sändes som en barmhärtighet för hela skapelsen, både för troende och icke-troende såväl som till djur och natur. Han var den mest omtänksamma och den mest generösa. Han är den som respekterade och ärade de äldre och som spred glädje till barn. Han är den som upphöjde kvinnans status och ställning. Han är den som hjälpte de svaga och fattiga och gav goda råd till de som givits makt och rikedom. Han är den som berättat om vikten av att söka nyttig kunskap och att leva i enlighet med den. Han är den som knöt två stenar runt sin egen mage för att dämpa hungern medan andra knöt en. Han är den som matade de hungriga och lärde de okunniga.

Han är profeten av barmhärtighet och godhet samt vägvisaren för hur vi ska leva i detta liv för att uppnå evig glädje och lycka i nästa liv. Han är Muhammad bin Abdullah, profeternas sigill. Guds frid och välsignelser vare över honom, hans familj, följeslagare och alla som följer honom fram till Domedagen. ﷺ