Psykisk ohälsa utifrån ett islamiskt perspektiv

Psykisk ohälsa utifrån ett islamiskt perspektiv

I lördags (7/12) anordnade SMFR Angered en föreläsning kring psykisk ohälsa inom Islam där generalsekreterare Yasri Khan var inbjuden. Temat uppskattades väldigt mycket och det var stor uppslutning av engagerade deltagare. För att förstå sammanhanget av den psykiska ohälsan som råder idag gavs en historisk bild över religionens roll i samhället och för individen samt hur sekulära tankegångar spridit sig. En av de saker som deltagarna tog med sig med sig ifrån föreläsningen var vikten av att skilja mellan person och dess handlingar. Bara för att en människa utför en dålig handling så innebär inte det är en dålig människa.

Två reflektioner från deltagarna:
”Man hör inte det här någonstans därför blir det skönt att höra det här. Det är skönt att veta att jag inte är den enda som tänker i de här banorna”.

”Det var väldigt givande. Jag tar med mig dessa verktyg för att implementera i min vardag.”

Förutom att följa oss här på Facebook kan du även följa SMFR Region Väst på Instagram:
@smfrvast

Intresserad av fler aktiviteter med liknande tema? Se då till att närvara i huvudstaden på söndagens ledarskapsutbildning inom psykologi, självledarskap och självkännedom som anordnas av SMFR Region Stockholm:
https://www.facebook.com/events/820827921699007/