Profeten Muhammad ﷺ – den tidlösa profeten

Profeten Muhammad ﷺ – den tidlösa profeten

Muslimska Fredsrörelsen fortsätter att arrangera aktiviteter online! Ett av de återkommande eventen som ägt rum på sistone är serien ”Profeten Muhammad ﷺ – den tidlösa profeten”. Hittills har två event arrangerats och det tredje och sista tillfället hålls på torsdag (21/5).

Värd är Region Södermanland som bjudit in förbundsordförande Amir Dabboussi att utbilda under studiecirkeln. Innehållet hittills har handlat om vad en profet har för roll och vilka egenskaper profeterna har, frid vare med dem alla, så som att de alla är sannfärdiga, pålitliga, förmedlare av gudomligt budskap och intelligenta. Bland profeterna har Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, en särskild ställning som den sista profeten och han är genom det slutgiltiga budskapet och hans fullkomliga karaktär den absolut främsta av förebilder för hela mänskligheten under alla tider och platser.

Muslimska Fredsrörelsen jobbar med teori-praktik-reflektion och detta är en interaktiv studiecirkel med både teoretisk genomgång, gruppdiskussioner samt spännande och tankeväckande reflektionsfrågor.

Imorgon (21/5) är det dags igen där vi kommer att titta på hur vi förstår det som tagits upp i de två tidigare tillfällena i en ständigt föränderlig värld. Vad är utveckling och hur arbetar vi med personlig utveckling?

Kl 18:00 via följande länk:
https://us02web.zoom.us/j/84095964271?pwd=REpRRlRQU25BSVJ4di9hMXJ5T3dvZz09
Meeting ID: 840 9596 4271
Password: 020025

Varmt välkommen att joina denna möjlighet till att öka din kunskap under dessa välsignade dagar!