Pressmeddelande om situationen i Gaza – 20 Okt 2023

Pressmeddelande om situationen i Gaza – 20 Okt 2023

Runt 2,3 miljoner människor bor i Gaza där 75% av befolkningen är under 25 år dvs c:a 1,7 miljoner människor. Ca 40% av Gazas befolkning dvs c:a 1 miljon är barn som är under 14 år och skulle enligt svenskt system fortfarande inte ens ha gått ut grundskolan ännu. Dessa barn har samtliga fötts under Israels blockad av Gaza som systematiskt tillämpats på Gazaborna i över 16 år.

Just nu står Gaza inför en kris där stora delar av befolkningen riskerar att dö då tillgång till bränsle, mat och vatten begränsas av Israel. De få nödkonvojerna som släppts in i Gaza efter internationella påtryckningar är viktiga framsteg men oerhört långt ifrån tillräckligt för att förebygga ett massivt dödstal som en konsekvens av Israels blockad.

Det är viktigt att Sverige såväl som EU sätter press på nyckelaktörer i regionen att inte systematiskt och medvetet orkestrera en situation av nöd och lidande för palestinier genom att bomba Gazabornas infrastruktur och svälta befolkningen.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa uppmanar Sverige, EU och nyckelaktörer inom det internationella samfundet att:

– Omgående pressa Israel att bryta blockaden i Gaza och aktivt medverka till en process så att tillräckligt med utrustning och förnödenheter kan komma in för att förebygga ett scenario av hundratusentals svältande och döende barn samt aktivt verka för att 2,3 miljoner människor (varav 1 miljon av är barn) – inte utsätts för svält och hungersnöd genom en inhuman och cynisk krigsföring.

– Att aktivt kritisera – oavsett vilken part som bryter mot mänskliga rättigheter och uppmana till det internationella samfundet att förplikta den Israeliska statsmakten till internationell rätt.

– Att aktivt verka för de-eskalera konflikten, få till ett omedelbart eldupphör för att minska på civilt lidande, underlätta för bistånd att kunna komma in i området och få till fredsförhandlingar mellan relevanta parter för att hitta en långsiktig och hållbar politisk lösning. Totalt har redan över 5000 personer omkommit från båda sidor varav majoriteten av de dödade varit civila palestinier.

Våra böner är med alla som förlorat anhöriga och vänner oavsett etnisk eller nationell tillhörighet. Vi ber för fred och för att framsynta ledare ska hitta en väg till en hållbar och rättvis fred i enlighet med internationell rätt som tillgodoser människors rätt till värdighet och möjlighet till liv.

20 oktober 2023