Pressmeddelande – Ny ordförande i SMFR!

Pressmeddelande – Ny ordförande i SMFR!

2010-02-27

Pressmeddelande 3 Mars 2010
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) utsåg vid föreningsstämman den 27 Februari Yasri Khan till ordförande för SMFR:s styrelse. Yasri Khan tillträder ordförandeposten omedelbart, då Anna Waara lämnar ordförandeskapet och påbörjar ett nytt uppdrag att följa upp samt granska den nya styrelsen som revisor.
– Det har varit en stor förmån och fantastiskt roligt att få arbeta tillsammans med Anna Waara, både som styrelseledamot och muslim. Hela SMFR tackar henne varmt för hennes insats. Jag ser henne som principfast, något som behövs i en tid av moralisk relativism. Hon kommer att få en viktig roll att spela i det framtida SMFR. Själv tar jag på mig uppgiften att leda SMFR med stor ödmjukhet, det kommer bli ett tufft arbete att bygga upp SMFR till att nå en helt ny standard som ligger i linje med min ambitionsnivå – vi kommer att få göra om hela organisationen från grunden, säger Yasri Khan.

Yasri Khan är tidigare aktiv i Sveriges Unga Muslimer och sitter även som vice förbundsordförande för Ibn Rushd. Han har en lång bakgrund inom ungdomsorganisationer med olika uppdrag ute i världen och i Sverige samt ett flertal styrelseuppdrag i såväl muslimska som ickemuslimska organisationer på nationell nivå.

SMFR har de sedan uppstarten 2008 och särskilt sedan 2009 medverkat i flera samhällsdebatter och varit aktivt både nationellt och internationellt. I det uppmärksammade projektet ”Hörru, jag är också svensk” har organisationen arrangerat seminarier om bland annat svenskhet, skolan och medias roll i skapandet av den muslimska identiteten. SMFR har även startat det långsiktiga samarbetsprojektet ”Salaams vänner” tillsammans med Kristna Fredsrörelsen som syftar till att skapa förståelse mellan kristna, muslimska och ickereligiösa ungdomar med fokus på religionens samhällsansvar och roll som drivande för fred.

För ett år sedan började SMFR utveckla sin internationella profil och har bland annat deltagit under FNs konferens Alliance of Civilisations tillsammans med utrikesminister Carl Bildt. Organisationen har även anordnat seminarie i Bryssel om det europeiska fredsprojektet ”Fredsagenterna” tillsammans med handelsminister Eva Björling samt deltagit under olika uppdrag i bland annat USA, Turkiet England, Frankrike och Schweiz.

– Jag brinner verkligen för att bygga upp SMFR:s verksamhet och skapa en vision för att bygga upp ett muslimskt civilsamhälle som aktivt bidrar till samhällets utveckling liksom en muslimsk fredsrörelse som verkligen vilar på islamiska principer. Det ska bli stimulerande att sprida min vision för SMFR liksom att påbörja ett omfattande arbete. Vid nästa styrelsemöte så kommer dem nog att få en chock – sen får vi se hur många det är som kommer att klara av att hålla vårt nya tempo liksom leva upp till de krav som kommer ställas på dem. Ambitionen är att stegvis höja organisationens professionalitet genom att ta fram nya riktlinjer liksom satsa på intern kompetensutveckling. Målet är att skapa högre delaktighet i en hållbar samhällsutveckling för den muslimska gruppen genom gräsrotsarbete i samspel med bland annat det civila samhället, offentliga institutioner och näringslivet samtidigt som vi aktivt bygger upp SMFRs varumärke, säger Yasri Khan.

– För att göra detta så behöver vi samla ihop rätts sorts människor. De kommande åren så kommer en av mina viktigaste prioriteringar vara att finna och kompetensutveckla människor som kan lägga ner ett verkligt arbete för att förverkliga visionen. Detta kan innebära att de individer som inte kan anpassa sig till de nya spelreglerna kommer att få ta ett steg bakåt. Det kan låta hårt, men våra medlemmar förtjänar det bästa och så länge jag har deras förtroende så kommer jag att köra på. Redan 2012 så ska vi kunna redovisa synliga resultat med ett förbundskansli och vara en av de främsta muslimska organisationerna i Sverige liksom ökat vårt medlemsantal med minst 500%, tillägger Yasri Khan innan han samlar ihop den nya styrelsen till ett konstituerande möte.

I den nya styrelsen finns även Anwahr Athahb (Stockholm, omval), Osman Adem (Stockholm, nyval), Samira Chaib (Stockholm, nyval), Ifrah Hassan (Stockholm, nyval), Sammar Abou Harb (Helsingborg, nyval), Yasin Ahmed (Stockholm, omval)Hinda Talal (Göteborg, nyval), Asuman Ünver (Karlstad, nyval), Lina Ghazzaoui (Stockholm, omval) och Faid Issa (Stockholm, nyval).

Ladda ned pressmeddelandet här >