Online – Surat Al Kahf

Online – Surat Al Kahf

Assalamu aleykum!
Hur många av oss har inte hört att vi ska läsa surat Al-Kahf varje fredag? Eller att om man memorerar de tio första verserna skyddas man från Dajjal? Men vad handlar den artonde suran i vår ädla Koran om? Och hur är den relevant än idag?
Välkommen till en digital föreläsningsserie om surat Al-Kahf med Shaikh Salahuddin Barakat. Shaikh Salahuddin Barakat är grundare av Islamakademin och lärd inom islams rättslära. Han sitter även i SMFR:s religösa råd.
Vi börjar föreläsningsserien med en introduktion till surat Al-Kahf som kommer ge oss en inblick i suran och dess tafsir. Sedan kommer vi fördjupa oss i surans innehåll. Vi kommer exempelvis titta närmare på:
• Vilka berättelser lyfts upp i suran?
• Vilka lärdomar vi kan dra ifrån dem och hur de kan tillämpas i vår samtid.
Föreläsningsserien består av 5 delar och varje del kommer att bestå av en 45 minuters föreläsning följt av 10-15 minuters frågestund och diskussion.
——————————————————
Del 1
Tafsir och introduktion till surat Al-Kahf.
• Vad är tafsir och varför är det viktigt?
• Hur, när och var uppenbarades surat Al-Kahf?
• Vilka fördelar finns det med att läsa suran?
• m.m.
——————————————————
Del 2, 3, 4 & 5
Dessa lektioner kommer att centrera runt de olika berättelserna som lyfts upp i surat Al-Kahf. Exempel på de berättelserna som kommer att tas upp är:
• De unga männen i grottan.
• Mannen som ägde två trädgårdar.
• Profeten Musas (frid vare över honom) möte med Al-Khidr (må Allah vara nöjd med honom).
• Dhul Qarnayn.
——————————————————
Vad handlar dessa berättelser egentligen om? Vilka är huvudbudskapen och hur kan vi applicera dem i vårt egna liv?
Varmt välkomna till en tafsir- och föreläsningsserie med Shaikh Salahuddin Barakat som anordnas av SMFR Västra Stockholm!
-Datum för tillfälle 1: 2020-07-16
-Datum för tillfälle 2:2020-07-23
-Datum för tillfälle 3:2020-07-30
-Datum för tillfälle 4:2020-08-06
-Datum för tillfälle 5:2020-08-13
Kontaktperson: Lamia Nabil, Laamia.nabil@muslimerforfred.org