Online – Avsikt och sen då?

Online – Avsikt och sen då?

Assalamu aleykum/Fredliga hälsningar!
Handlingar bedöms endast efter avsikten och varje människa skall få det han strävar efter”- Denna hadith, återberättat av Umar ibn Al-khattab (radiyaAllahu ’anhu) från profeten Mohamed (SAW) i bl.a. 40 haditherna, illustrerar vikten av avsikt i Islam.
Denna interaktiva aktivitet kommer att ledas av Ustad Albin Jonsson – som är:
– Regionsordförande i Södermanland
– Tillika verksamhetsutvecklare på kansliet i Muslimska Fredsrörelsen.
– Han har deltagit på 2 WISE och ett vinterläger som är viktiga utbildnings moment inom organisationen.
– Han går på en flerårig transformativ utbildning för utbildare – för att kunna bli en certifierad utbildare på Mislimska Fredsrörelsen.
– Han studerar på teologiprogrammet på islamakademin i flera år nu.
Fokus för aktiviteten kommer att vara kring avsikt, ansträngning och dua.
Som deltagare får du möjlighet att ställa frågor och vi kommer att avsluta med en gemensam reflektion – så att vi tar vara på varandras ”take away points” bi’idni Allah!
Kom och joina Muslimska Fredsrörelsen i Flen & Katrineholm -Du får in sha Allah med dig nya insikter samtidigt som du bidrar med dina tidigare och nyvunna lärdomar!
När: 13 februari 14:00-15:00
Kontaktperson: Shueib Abdirahman, 076-432 82 53