Online: Årsstämma för SMFR Södra Göteborg

Online: Årsstämma för SMFR Södra Göteborg

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!
Den 28 december kl 18:00-19:00 anordnar SMFR Södra Göteborg sin årsstämma.
Plats: Årsstämman sker online via Zoom
Kontaktperson: Tuba Tezcan
tuba.tezcan@muslimerforfred.org