Online: Årsstämma för SMFR Göteborg City

Online: Årsstämma för SMFR Göteborg City

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!
Den 28 december kl 18:00-19:00 anordnar SMFR Göteborg City sin årsstämma.
Plats: Årsstämman sker online via Zoom
Kontaktperson: Tuba Tezcan
tuba.tezcan@muslimerforfred.org