Om SMFR

Välkommen till SMFR

Vi gör Sverige och världen till en fredligare och rättvisare plats med vår tro på Gud som utgångspunkt. Kunskap är kärnan för vår strävan och vårt engagemang, kunskap som vi kan ta till oss för att utvecklas och sedan utgå från för att bidra till en yttre utveckling i samhället.

Se videon för en sammanfattning av Muslimska Fredsrörelsen av förbundsordförande Amir Dabboussi och hur du kan bli en del av Muslimska Fredsrörelsen och bidra till det goda för Guds skull. Mer att läsa om organisationen finns längre ner på sidan.

För att komma till sidan för våra aktiviteter, vänligen klicka här.

Om SMFR

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa grundades 16 Mars 2008 som en del av ett projekt som hette Fredsagenterna – en samverkan mellan studieförbunden Ibn Rushd och Sensus med stöd av Allmänna Arvsfonden och Folke Bernadotte Akademin. 

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisas bildades för att samla muslimer för att arbeta med fredsarbete. Fokus var kopplat till muslimsk samhällsaktivism kring rättvisefrågor.

Muslimska Fredsrörelsen var en idé som togs fram av Yasri Khan med en vision om en framtid med ambitionen att fokusera på ledarskapsutbildningar och utveckla unga individer till ledare med fokus på personlig utveckling (Tazkiyah) grundad i traditionell islamisk kunskap (Isnad) med en helhets pedagogik som grundar sig i teori (föreläsningar, utbildningar), praktik (engagemang och ansvarsuppdrag) och reflektion (coachning och stöd att analysera). 

Fokus var att hjälpa och stödja individer att bygga upp sin islamiska världsbild med Iman (intellektuell kunskap), Islam (kunskapsbaserad handling) och Ihsan (Kunskapsbaserad attityd)

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa kan sägas ha haft ett externt fokus på hur omgivningen och samhället behöver förändras medan Muslimska Fredsrörelsen hade ett internt fokus på hur den muslimska individen behöver utvecklas.

År 2010 sammanfogades  Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa ihop med idéerna om den Muslimska Fredsrörelsen i samband med att Yasri Khan blev föreslagen som ny ordförande för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.

I samband med årsmötet 2010 så blev Yasri Khan enhälligt vald som ordförande för SMFR med mandat att driva sin vision och ändra organisationen med nya stadgar. 

Utdragen till de nya stadgarna presenterades 2010 och röstades igenom på årsmötet 2011. Man kan därför säga att födelsen för den nuvarande Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa var 2010 där man också antog ett helt nytt arbetssätt som utgick ifrån en 40 årsplan uppdelat i flera 4 årsplaner för att systematisk bygga upp verksamheten.

Organisationen har sedan dess arbetat både med utbildning med fokus på att långsiktigt utbilda trygga individer, bygga upp en kunskapskultur rotad i islam såväl som uppmuntra till ett aktivt samhällsengagemang för Yasris vision om en framtid där kunskapsgrundade muslimer aktivt bidrar till att tjäna och upprätthålla ett fungerande och rättvist mångfaldssamhälle. Detta kan märkas genom SMFRs stora fokus på ledarskapsutbildningar och Islamisk kunskap såväl som SMFRs arbete kring olika samhällsfrågor tillsammans med andra aktörer på både interreligiösa och  interkulturella plattformar. SMFR har och strävar fortfarande efter att aktiv samverkat med universitet, forskare, studieförbund, företag, organisationer och samfund för ett gemensamt och hållbart samhälle.

Fredsarbete handlar för SMFR inte enbart om frånvaron av krig och konflikter utan om att ständigt försöka bygga så bra förutsättningar som möjlghet för att få till ett hållbart och rättvist samhälle – med fokus på att främja nödvändigt individuellt ledarskap genom  att utveckla och bygga upp Karaktär, Kunskap, Kompetens och Kapacitet hos individer med en förankring inom islamisk världsbild.

SMFR har idag runt 2000 medlemmar och 27 lokalavdelningar samt 5 regionavdelningar runtom i Sverige med c:a 150 förtroendevalda och 3 anställda.

Organisationen tar också var fjärde år fram ett nytt åsiktsprogram som kallas för SMFR-programmet och ett 4-årig handlingsprogram som kallas för visionsprogrammet. Dessa dokument förankras och röstas fram av förbundsstämman dokument reglerar SMFRs verksamhet och var en viktig del för att ta SMFR från en organisation som drevs av en person till att bli en organisation som drevs av framröstade styrdokument som regleras genom tydligt reglerade årscykler, arbetsprocesser och beslutstillfällen där varje SMFR-lokalavdelning har beslutsrätt.

Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa är en av Sveriges snabbast växande muslimska organisation som arbetar systematiskt och organiserat för att utbilda trygga ledare som tillsammans kan vara med och påverka i riktning mot en bättre värld.

Vår vision är att bli en av de främsta fredsorganisationerna i världen utifrån islamiska principer, mänskliga rättigheter och rättvisa. 

För att uppnå riktig fred så anser vi att man då måste jobba för att etablera rättvisa. För att kunna etablera rättvisa genom att jobba med en individ i taget.  Vi tror att vägen framåt är att samla och utbilda individer med förmåga att på ett långsiktigt och organiserat sätt kunna säkerställa och upprätthålla hållbara och fungerande institutioner i samhället som kontinuerligt erbjuder tjänster och verksamheter för att möta viktiga behov i form av fungerande rättssystem, utbildningssystem, ekonomiska strukturer, meningsfullhet i livet, fungerande och effektiva myndigheter och så vidare som är inkluderande, moraliska och rättvisa.

Vi arbetar med ambitionen att personer som engagerar sig hos oss en dag ska kunna ha förmågan att tillsammans bygga, arbeta i, följa upp och etablera institutioner som ska bidra till ett välfungerande samhälle.

SMFR är idag uppbyggd som en ”skola” där personer som engagerar sig hos oss får lära sig och utvecklas i sitt ledarskap och i att jobba både organiserat och systematiskt tillsammans med andra i demokratiska former för att uppnå gemensamma mål.

Verksamhet


Organisering och aktiviteter

SMFR har lokalavdelningar över hela landet och är starkast organiserad med regioner i Stockholm, Västra Götaland, Södermanland, Östergötland och Skåne. SMFR har historiskt sett startat verksamhet i Frankrike där en lokalgrupp är verksam i Paris som dock i dag är inaktiv. I Egypten har unga fredsaktivister arbetat tillsammans med SMFR under den arabiska våren och blivit inspirerade att starta något liknande.

SMFR anordnar utbildningar och seminarier samt bedriver gräsrotsarbete, projektverksamhet och samverkan med näringslivet.

SMFR arbetar utifrån 16 visionsprogramsområden
Nedan ges exempel på verksamhet som genomförts inom områdena.

Islam
Teologisk utbildning, epistemologi, ontologi, rättsskolor och kunskap om andra ideologier och religioner.

Utbildning
Pedagogik, ledarskap, kompetensutveckling inom olika områden, föreläsningar, läxhjälp och studiemotiverande kurser.

Organisation
Att  sitta i styrelser, ta fram styrdokument, grupprocesser, röstningsprocesser, organisering, medlemsrekrytering och organisationslära.

Politik och påverkan
Visionsarbete, behovsanalyser, omvärldsanalys, lösningar, politikerdebatter och utfrågning av politiker.

Socialt arbete
Arbete med familjehem, hemlösa, flyktingar, unga i glid och fritidsverksamhet.

Arbetsmarknad och näringsliv
Arbetsmarknadsdagar, CV-workshops, samverkan med företag, mentorskap och entreprenörskap.

Media
Tidning, journalistik, opinionsbildning och marknadsföring.

Folkhälsa
Psykisk ohälsa, Stress, Självkänsla, rädslor och självförtroende.

Kultur
Ramadanbord, Eidfirande, Poetry Slam, dikter och spelskapande.

Finans
Islamisk finans och bygga nätverk med internationella forum. 

Forskning &utveckling
Enkäter, undersökningar, forskningsrapporter, samverkan med universitet och forskare.

Migration & asyl
Stöd till flyktingar, familjeåterförening och säkerhet.

Idrott
Tjejidrottstillfällen, prova på idrott, hälsosam livstil, fair play, fotboll och basket.

Konsumentfrågor
Halalmatsfrågor, standardisering av halal och konsumentmakt.

Globalt
Folkmordet Rohingya, förtrycket Uighurerna, minnesdagen av srebrenica Patani, Syrien, Palestina, Egypten, Somalia, Pakistan, möten med UD, internationella FN konferenser, arbete mot våldsbejakande grupper, freds och säkerhetsfrämjande arbete.

Miljö & klimat
Klimatföreläsningar, samverkan med djur och naturorganisationer.


Opinionsarbete

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har även varit aktiv i samband med den arabiska revolutionen och anordnat flertal demonstrationer (Tunisien, Egypten, Libyen) till förmån för demokratikampen i mellanöstern SMFR är en aktiv del av nätverket Ship to Gaza och anordnade demonstrationer i Göteborg och i Stockholm i samband med Israels insats mot Gaza-flottiljen med bistånd till palestinier på Gazaremsan. Organisationen säger sig även tydligt ta avstånd från våld och diverse orättvisor.

Svenska muslimer för fred och rättvisa har offentligt kritiserat regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism och bland annat sagt ”Det är djupt problematiskt. Risken är stor att det faktiskt ger ett fritt spelrum för rasistiska föreställningar liksom ett angiverisamhälle när lekmän, var och en med sin definition på radikalisering, ska samverka och flagga för unga människor som uppfattas ”befinna sig i riskzonen””. SMFR har kritiserat kriget mot terrorismen. De har även ifrågasatt begreppet ”islamist”. Svenska muslimer för fred och rättvisa har även drivit frågan om strukturell diskriminering och kritiserat medias skildring av muslimer. Svenska muslimer för fred och rättvisa har uttalat sig om rätten till utbildning även för dem som bär burka försvarat etniska och religiösa organisationer,

SMFR har vid flera tillfällen kritiserat Sverigedemokraterna för deras främlingsfientlighet och uttalade islamofobi. Sommaren 2012 anordnade SMFR en manifestation för religionsfrihet med ett flertal kristna organisationer genom bön under Almedalsveckan. De har även aktivt jobbat ihop med Kristna Fredsrörelsen och bjudit in ”the imam and the pastor” för att tala om försoning och fred. Svenska muslimer för fred och rättvisa har kritiserat svensk vapenexport ett flertal gånger och jobbat ihop med bland annat Svenska freds- och skiljedomsföreningen samt Kristna Fredsrörelsen. Svenska muslimer för fred och rättvisa har tagit avstånd från mäns våld mot kvinnor. De har också drivit frågan om högre krav på imamer samt en manifestation i Lund där en flicka blivit misshandlad för att hon bar sjal.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa anordnade och samlade till en stor manifestation på Sergels torg mot våld och för sammanhållning i samband med Bombdådet i Stockholm 2010 och lyckades samla organisationer från det civila samhället inom 24 timmar efter självmordsbombningen den 11 december och lyckades bli uppmärksammad i världspressen. Lokalavdelningarna i Malmö och Göteborg anordnade motsvarande manifestationer dagen efter. Under 2011 var Svenska muslimer för fred och rättvisa först ut att anordna en ljusmanifestation utanför Norges ambassad för att visa sitt stöd till det norska folket. Svenska muslimer för fred och rättvisa anordnade flera manifestationer mot våld i Botkyrka efter mordet på Seedy Rahma. SMFR anordnade en manifestation då lasermannen terroriserade Malmö.

SMFR har även varit drivande i att försvara muslimska kvinnors rätt på arbetsmarknaden och har bland annat drivit frågan om hygeniska skyddsärmar i vården och rätten att bära sjal.


Samverkan

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa samverkar med bland annat Islamakademin, Svenska Kyrkan, Kvinna till kvinna, Internationella Kvinnor för Fred och Frihet, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. SMFR samarbetar även med olika företag, politiker och organisationer inom och utanför Sverige. Bland organisationer i Sverige återfinns bland annat Sensus, Kristna Freds, Svenska Freds, Svenska scoutförbundet, Kista folkhögskola och olika etniska organisationer.


Medlemskap

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa är medlem i:

  • Svenska FN-förbundet
  • OSSE-nätverket
  • Anna Lind stiftelsen
  • Ship to Gaza
  • Landsbyggdsnätverket
  • Global Dialogue Foundation
  • Landsrådet för Sveriges Ungdomorganisationer
  • Sensus Studieförbund

Översikt

Muslimska Fredsrörelsen – Svenska muslimer för fred och rättvisa har sitt säte i Stockholm och sitt förbundskansli på Skanstull (tidigare Kista). SMFR anger att de har ca 2000 medlemmar fördelade på ett 20-tal lokalavdelningar över hela Sverige och uppger att de är en självständig fredsorganisation som skall vara öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet med islams budskap. 

Visionen

Svenska muslimer för fred och rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande grundad på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.

Organisationen Svenska muslimer för Fred och Rättvisa slogs ihop med rörelsen Muslimska Fredsrörelsen och omorganiserades från grunden 2010 med ett helt nytt koncept, arbetsmetod, fokus och strategi under ledning av Yasri Khan.


Historia 

För att främja och utveckla en fredskultur bland muslimer och icke-muslimer startades 2006 ett treårigt fredsprojekt av studieförbunden Ibn Rushd och Sensus med namnet ”Att främja islamisk fredskultur”. Projektet har väckt intresse och skapat ett stort engagemang bland svenska unga muslimer. Projektet har fått till resultat att det idag finns 100 utbildade fredsagenter, en bok, Salam, om muslimsk fredskultur och att Sveriges första muslimska fredsrörelse, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, bildades.

Svenska muslimer för fred och rättvisa konstituerades med Mehmet Kaplan (ordförande för Sveriges Unga Muslimer 2000–2002 och riksdagsledamot för Miljöpartiet) ochBarlin Nur (Ordförande för Sveriges Unga Muslimer 2004–2008) som mötesordförande 16 mars 2008 i Kista Science Tower. Nejat Jaffer valdes till föreningens första ordförande. Organisationens första period var enormt skakig och ledde till att flera personer hoppade av pga för stora meningskiljaktigheter. Verksamheten hade till en början svårt att få ihop till styrelsemöten. 

———

SMFR:s andra ordförande Anna Waara lyckades föra SMFR in i samhällsdebatten för första gången i riksmedia och var en av de första som tog debatten med Sverigedemokraterna samt initierade samverkan med Kristna Fredsrörelsen. Anna Waara fick organisationen att kunna samlas för att ha möten igen och lyckades att driva projektet hörru – jag är också svensk.

———

Organisationens tredje ordförande Yasri Khan är den som utan tveckan gjort störst avtryck inom SMFR och satt grunden för en ny organisation som bildades 2010. Vid hans tillträde som ordförande slogs Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa ihop med Muslimska fredsrörelsen som han hade grundat. Den nya organisationen kom att heta Muslimska fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och man valde att behålla Svenska Muslimer för Fred och Rättvisas organisationsnummer.  Som grundaren och arkitekten bakom det som idag är det nya SMFR fick han mandatet att leda den nya organisationen och utvecklade en 40 årsplan för SMFR.

Hans eftermäle syns i att han 2010 författat alla viktiga dokument som antogs såväl som engagerat och utbildat i princip samtliga förtreondevalda inom den nya organisationen med start 2010. Han utvecklade SMFRs islamiska värdegrund, organisatoriska struktur och placerade ett utbildningsfokus i centrum genom att överföra Muslimska fredsrörelsens dokument och inkorporera det i Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. Han fick SMFR att ta stora kliv fram med en självständig strategi och vision för organisationen. 

Yasri Khan tog fram nya stadgar, styrdokument, ett professionellt arbetssätt och omorganiserade organisationen helt från grunden och lyfte medlemskapet från 30 till 2000 medlemmar under sin tid som förbundsordförande. Han engagera människor att tro på hans vision och hans planer för SMFR som sedan blivit förankrad som en självklar del av rörelsens självbild.

Vid sin avgång fanns det c:a 150 förtroendevalda i 13 lokalavdelningar och 2 regionavdelningar och ett förbundskansli med 3 heltidsanställda. Det kan jämföras med när han tillträdde då det bara fanns 7 förtroendevalda och inga lokalavdelningar.

Under Yasris period som ordförande reste han runt i landet och höll utbildningar samt startade upp lokalavdelningar, regionavdelningar och byggde stegvis upp en en stark ekonomi för organisationen genom att sälja utbildningar till externa aktörer såväl som investerade eget kapital i verksamheten. 

Han fokuserade mycket på utbildning och personlig utveckling av personer i verksamheten med ambitionen att bygga upp en stark rotad kunskapskultur under mottot – Trygga människor skapar trygga samhällen. 

Under hans ordförandeskap implementerade SMFRs utbildnings och ledarskapsprogram med en unik utbildningspedagogik som han utvecklat. Han etablerade även SMFR medialt både på internationellt, nationellt och lokalt plan. Han byggde också upp förbundskansliet från grunden med idag 3 heltidsanställda och ett flexibelt antal deltidsanställda/projektanställda såväl som egna lokaler samt fått organisationen att bli en förankrad gräsrotsrörelse med ett allt starkare inflytande inom det muslimska civilsamhället och i Sverige.

Med den nya strategin som Yasri tog fram har SMFR omstrukturerats från grunden och under hans aktiva ledning blivit Sveriges snabbast växande muslimska organisation med fokus att bygga upp muslimska ledare med en förankrad värdegrund som ska kunna bli framgångsrika och bidra till Sveriges och världens utveckling. Yasri har även utvecklat ett brett internationellt samarbete och tagit fram islamiska kurser, ledarskapsprogram, utvecklat konsultverksamhet, påbörjat arbete mot våldsbejakande extremism, utvecklat arbete för att stötta och stärka minoriteter såväl som tagit fram SMFRs politiska program som innehåller SMFRs politiska ståndpunkter och SMFRs visionsprogram som omfattar SMFRs mål inom 16 verksamhetsområden mellan 2016-2019. 

Under 2010-2015 har SMFR genomgått en gyllene ålder som satt grunden för en organisation med en enorm organisatorisk kapacitet, hög moral och engagemang samt ett starkt varumärke. Han har även initierat en ledarskapsstiftelse där han varje år delar ut pengar till en man och en kvinna som uppvisat starkt ledarskap inom SMFR. Yasri Khan har fungerat som en viktig katalysator som verkligen transformerat människor som ingen tidigare har trott på till att bli aktiva fredsentreprenörer, med stort engagemang, driv och kompetens. Under hans ordförandeperiod har 26 personer som han utbildat inom SMFR fått diplom från Sveriges Kung.

Yasri Khan tog under sin period som ordförande fram SMFRs slogans ”Vilken Värld vill du leva i?”, ”Trygga människor skapar trygga samhällen”, ”Av Muslimer för Samhället”. SMFRs fundament: ledarskapets pelare (Ansvar förtroende och Ödmjukhet), Organisationens pelare (Identiet, Ansvar och Fredsentreprenörskap) samt SMFRs strategi för hållbar utveckling (Individ, Organisation och Samhälle).

Yasri Khan har en bred bakgrund inom föreningslivet som förtroendevald och som ledarskapskonsult har för sitt aktiva fredsarbete blivit nominerad till årets framtidsledare och årets mångfaldsledare av kompetensgalan som anordnas av chef.se. Med sitt breda nätverk inom politiken och erfarenhet inom det civila samhället, speciellt inom folkbildningen (studieförbundet Ibn Rushd, Kista folkhögskola, Sensus m.fl.) har han tillsammans med ett nätverk av unga muslimer varit den i särklass största aktören bakom SMFR:s utveckling. Strategin har varit att bygga en långsiktigt stabil grund, en tydlig organisationsstruktur och förankrade strategiska dokument att kunna bygga vidare på. Vid överlämnandet av ordföranderollen så har SMFR utvecklats bortom igenkänning.

———

SMFRs fjärde ordförande Osman Adem tillträdde i Mars 2015 efter att Yasri i december 2014 meddelade att han avsåg att avgå som förbundsordförande på förbundsstämman 2015 för att ge utrymme för fler att ta ökat ansvar för organsiationens framtida utveckling i enlighet med hans vision om att SMFRs skulle bli en bred muslimsk rörelse med många ansvarstagande och professionella ledare. Osman har varit aktiv sedan 2010 och tillträdde till styrelsen samtidigt som Yasri Khan. Osman Adem har jobbat nära Yasri Khan i 5 år och haft honom som sin mentor. Under de 5 åren i SMFR har han varit ordförande för SMFR Botkyrka, suttit i regionsstyrelsen och varit förbundssekreterare såväl som utbildare på SMFRs olika ledarskapsutbildningar. Han har en bakgrund som egenföretagare, varit aktiv i ett ungdomspolitiskt parti på förbundsstyrelsenivå såväl som varit engagerad inom Sveriges Eritreanska Unga Muslimer och jobbar som bitrände rektor på Gryningeskolan i Botkyrka.


Nejat Jaffer, ordförande 2008-2009
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, förkortat SMFR, är en självständig muslimsk fredsrörelse som konstituerades med Mehmet Kaplan (ordförande för Sveriges Unga Muslimer 2000-2002 och riksdagsledamot för Miljöpartiet) och Barlin Nur (Ordförande för Sveriges Unga Muslimer 2004-2008) som mötesordförande 16 mars 2008 i Kista Science Tower som ett resultat av studieförbunden Ibn Rushd och Sensus 3-åriga allmänna arvsfondsprojekt “fredsagenterna – att främja islamisk fredskultur” och fick mycket uppmärksamhet i Almedalen samma år med organisationens första ordförande Nejat Jaffer. Under Nejats tid ansökte SMFR bland annat om projektet Hörru, jag är också svensk! Under denna period kom SMFR upp till c:a 15 medlemmar.


Anna Waara, ordförande 2009-2010
Muslimska Fredsrörelsens andra ordförande Anna Waara lyckades föra SMFR in i samhällsdebatten och nationell såväl som utländsk media och var en av dem som tog debatten med Sverigedemokraterna. Under hennes tid initierades även de första samarbetet med Kristna Fredsrörelsen, något som skulle ge upphov till bland annat projektet Salaams Vänner. Förutom Salaams Vänner startades drevs även projektet ”Hörru jag är också Svensk!” Anna Waara var under Nejats Jaffers tid vice ordförande och hade en drivande roll och var den första att söka projektmedel för ett SMFR projekt. Under denna period hade SMFR c:a 20 medlemmar. Hon avgick 2010 som förbundsordförande och ersattes av Yasri Khan. Hon blev senare medlem i SMFRs senat år 2012.


Yasri Khan, förbundsordförande 2010-2015
Det var först under ledning av organisationens tredje ordförande Yasri Khan blev vald under förutsättning att han fick omkonstituera SMFR från grunden med helt nya stadgar. Målet var att bygga upp en rörelse och inte bara en organisation med ambitionen att vara en viktig plantskola för framtida ledare i samhället. Organisationen bytte namn till Muslimska fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.

Yasri tog fram en helt självständig strategi och vision för det nya SMFR som han grundade. Han har varit grundaren och arkitekten bakom den Muslimska Fredsrörelsen där han utvecklade och tog fram SMFRs nya struktur, nya stadgar, politiska program, policies, arbetsmetoder, värdegrund, styrdokument, strategi, utbildningar och grundkoncept som steg för steg godkändes av kommande förbundsstämmor och förbundsstyrelser. Han har även lyckats samla muslimer från olika etniska grupper och tolkningar av Islam och kunna foga de samman genom teologisk folkbildning och tydliga gemensamma mål.

2010 skapade Yasri Khan ett speciellt utskott med Osman Adem, Anwahr Athahb och Hinda Talal som han kallade arbetsutskottet med ambitionen att denna grupp skulle koordinera det strategiska arbetet för att försöka verkställa grunden för hans vision om SMFR som en gräsrotsrörelse. Yasri hade en vision om att ta fram ett politisk program, bygga upp lokalavdelningar, regionavdelningar, ta fram nya stadgar och utveckla SMFR till en växande och bärkraftig organisation med ambitionen att fostra muslimska ledare som gemensamt ska kunna skapa organiserad och långsiktig samhällsnytta under mottot ”Av Muslimer – för Samhället”. SMFR gick från 10 medlemmar till 150 medlemmar under 2010.

2011 blev Yasri Khan enhälligt återvald som förbundsordförande. Yasri Khan gjorde om arbetsutskottet med Meisoun Saleh (Vice ordförande), Kawtar Chibli (förbundssekreterare), Anwahr Athab (vice ordförande) och Amir Dabboussi (internationell sekreterare). Under 2011 hade Styrelsen veckovisamöten varje torsdag. Tillsammans lyckades de starta igång ett flertal projekt och började anställa personal. SMFR skaffade också lokaler på kista folkhögskola där man hyrde ett eget rum. SMFR växte från 150 medlemmar till 400 medlemmar under 2011 med 9 lokalavdelningar.

2012 blev Yasri Khan enhälligt återvald som förbundsordförande, men denna gång i den första förbundsstämman med ombud från de olika lokalavdelningarna istället för att varje medlem hade en röst. SMFR växte gradvis med antal lokalavdelningar som startats enligt målet om att bli en rörelse med lokala och regionala entiteter för att kunna finnas och verka nära människors vardag.  SMFR växte från 400 medlemmar till c:a 650  medlemmar under 2012 med 12 lokalavdelningar.

Arbetutskottet möblerades om av Yasri Khan och bestod av  Kawtar Chibli, Amir Dabboussi (förbundssekreterare) och Anwahr Athahb (kansli). Anwahr Athab blev SMFRs första kanslichef som gemensamt med förbundsordförande arbetade med att professionalisera organisationen med kontor i Kista tillsammans med Kista folkhögskola.

2013 blev Yasri Khan återigen enhälligt återvald av lokalavdelningarna på förbundsstämman. Denna gång gjordes arbetsutskottet om med Shaimaa Abdelhady (Vice förbundsordförande), Amir Dabboussi (kansli), Osman Adem (förbundssekreterare). Amir Dabboussi gick från att vara förbundssekreterare till att bli ny kanslichef som gemensamt med förbundsordförande arbetade med att utveckla nya rutiner och strukturer. Organisationen flyttade även till nya kontor i centrala stockholm på Skanstull. Antalet lokalavdelningar guppgck nu till över 12 stycken med över 900 medlemmar med 15 lokalavdelningar.

2014 blev Yasri Khan enhälligt återvald av lokalavdelningarna på förbundsstämman. Förbundsstyrelsen omorganiserades till att bestå av ett arbetsutskottet med Shaimaa Abdelhady (Vice ordförande), Amir Dabboussi (kanslichef), Osman Adem (förbundssekreterare) och Aya Zemzem (kansli).

Med avstamp från den nya strategin har SMFR under ledning av Yasri helt omstrukturerats och växt till att bli ett aktivt och helt oberoende muslimskt förbund med lokalavdelningar ,regionavdelningar kraftigt ökande medlemsantal, aktiv regelbunden verksamhet och fokus på nationellt gräsrotsarbete liksom internationellt fredsarbete med olika former av verksamheter och projekt i bland annat Egypten, Thailand, Pakistan, Palestina, Frankrike, Schweiz, Malaysia, Turkiet och USA. Utöver detta har ekonomin utvecklats i snabb takt under Yasris överseende vilket tillåtit att SMFR skaffat sig ett förbundskansli samt heltidsanställd personal.

Yasri Khan, som har en bred bakgrund inom föreningslivet som förtroendevald och som ledarskapskonsult har för sitt aktiva fredsarbete blivit nominerad till årets framtidsledare och årets mångfaldsledare av kompetensgalan som anordnas av chef.se samt vunnit ickevåldsfondens pris.

Med sitt breda nätverk inom politiken och gedigna erfarenhet inom det civila samhället, speciellt inom folkbildningen (Ibn Rushd, Sensus, Kista folkhögskola, Härnösands folkhögskola mm) har han varit arkitekten bakom SMFRs utveckling till att bli en gräsrotsförankrad folkbildningsrörelse med en av de bredaste mångfalden inom det muslimska civilsamhället i Sverige med fokus på muslimer med akademisk bakgrund. Med ett ökat fokus på ledarskapsutbildning och en upplevelsebaserad pedagogik har SMFR utvecklats i snabb takt med målet att utveckla ledare nationellt för att kunna agera internationellt. Strategin har varit att bygga en långsiktigt stabil grund med trygga ledare, en stark organisationskultur, en tydlig organisationsstruktur och förankrade strategiska dokument att kunna bygga vidare på.

Under denna period blev SMFR också ett förbund. Vilket kunde göra att Yasri Khan var den första av ordförandena att kunna titulera sig förbundsordförande, den första manliga ordföranden samt den första ordförande att bli omvald. I och med den nya organisationsformen som Yasri skapade så gick antalet förtroendevalda i SMFR upp från 7 till drygt 150 och har startat över 15 lokalavdelningar och 3 regionavdelningar. Antalet aktiva medlemmar steg även dramatiskt samtidigt som antalet medlemmar mer än tiodubblats till c:a 1500 medlemmar. Allt detta har bidragit till att radikalt förändra verksamheten i grunden liksom ambitionsnivån inom förbundet.

Han avgick som förbundsordförande i Mars 2015 utan att söka omval och är numera anställd som organisationens generalssekreterare.


Osman Adem, förbundsordförande 2015–2017

Osman Adem har en bakgrund inom ekonomi och har drivit eget taxiföretag samt arbetat som ekonom och administratör. Idag arbetar som han rektor på Gryningeskolan i Fittja.

Osman satt i arbetsutskottet för förbundet redan 2010.  Osman har tidigare också varit ordförande för SMFR Botkyrka som senare blev SMFR Södra Stockholm och lämnade förbundsstyrelsen under ett år för att satsa på att utveckla lokal verksamhet och var med och byggde upp en SMFR-region i Stockholm med fem fungerande lokalavdelningar i Stockholms län med Yasri som regionsordförande.

Osman kom senare tillbaka till förbundsstyrelsen med en plats i arbetsutskottet med ansvar för Islam och ekonomi. Han blev senare förbundssekreterare för organisationen som traditionellt inom SMFR har starkt inflytande i organisationen. Osman har varit en stark supporter av de kursändringarna som Yasri Khan drev och har själv spelat en nyckelroll för att utveckla SMFRs ekonomiska rutiner och policys samt den islamiska inriktning tillsammans med Yasri.

Han första beslut som förbundsordförande var att anställa Yasri som organisationens första generalsekreterare efter samråd med AU och Senaten om att överlämna mer beslutsmandat till tjänstemannaorganisationen då verksamheten vuxit så mycket.

Under denna period hade SMFR 1600 medlemmar, 16 lokalavdelningar och 4 regionavdelningar.


Shaimaa Abdelhady, tf förbundsordförande 2017–2018

Shaimaa Abdelhady har doktorerat inom Biomedicin och studerar för tillfället till läkare. Shaimaa var tidigare Vice förbundsordförande under Yasris ordförandeskap och blev senare förbundssekreterare. Shaimaa klev in som en aktiv förbundsekreterare under 2016 och tog över rollen som tf förbundsordförande under 2017. Hon och Amir fick mandat från styrelsen att leda  en omorganisation av kansliet och förbundsstyrelsen – där de bland annat skar ner på SMFRs tjänstemannautgifter, avskaffade kanslichefsposten, underställde kansliet till generalsekreteraren med enbart generalsekreterare som adjungerad tjänsteman på FS möten samtidigt som hon tillsammans med Amir fick bygga upp nya rutiner i förbundsstyrelsen

Under denna period genomgick organisationen en hel del förändringar med både tydligare krav och rollfördelningar inom organisationen. Regionen växte till sig och blev mer aktiva och mer självdrivande. Under 2017 tog förbundsstyrelsen också fram ett nytt politiskt program för SMFR som röstades igenom på förbundsstämman 2018 tillsammans med några stadgeändringar för att kunna ha tydliga strukturer för att kunna hantera framtida fall om en förbundsordförande av olika anledningar inte kunde genomföra sina uppgifter.

Under 2017 hade SMFR c:a 2000 medlemmar, 22 lokalavdelningar och 4 regioner.


Shaimaa Abdelhady och Amir Dabboussi 2018-2020

SMFR röstar igenom att ha två förbundsorförande. Shaimaa och Amir blir de första i SMFR som delar förbundsordförandeskap.

Amir har tidigare jobbat som kanslichef för SMFR och han har innan det suttit i arbetsutskottet. Amir har en bakgrund som biträdande rektor och arbetar som IT-konsult. Amir och Shaimaa har arbetat när ihop sedan 2017 när de började med att göra flera omorganisationer i SMFR.