Om SMFR

Välkommen till SMFR

Vi gör Sverige och världen till en fredligare och rättvisare plats med vår tro på Gud som utgångspunkt. Kunskap är kärnan för vår strävan och vårt engagemang, kunskap som vi kan ta till oss för att utvecklas och sedan utgå från för att bidra till en yttre utveckling i samhället.

Se videon för en sammanfattning av Muslimska Fredsrörelsen av förbundsordförande Amir Dabboussi och hur du kan bli en del av Muslimska Fredsrörelsen och bidra till det goda för Guds skull. Mer att läsa om organisationen finns längre ner på sidan.

För att komma till sidan för våra aktiviteter, vänligen klicka här.

Om SMFR

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa grundades 16 Mars 2008 som en del av ett projekt som hette Fredsagenterna – en samverkan mellan studieförbunden Ibn Rushd och Sensus med stöd av Allmänna Arvsfonden och Folke Bernadotte Akademin. 

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisas bildades för att samla muslimer för att arbeta med fredsarbete. Fokus var kopplat till muslimsk samhällsaktivism kring rättvisefrågor.

I samband med att Yasri Khan tillträdde som förbundsordförande 2010 bidrog han med sin vision och sina idéer. Under hans ledarskap reformerades och etablerades Muslimska Fredsrörelsen som en utbildnings- och folkbildningsorganisation. Fokus blev att bygga upp ledare baserat på upplevelsebaserat lärande grundad på Islams Världsbild som skulle utgå från det pedagogiska konceptet kring Teori, Praktik och Reflektion. I samband med hans tillträdande som förbundsordförande artikulerade han en 40-årsplan för att bygga upp en stabil grund till en långsiktigt hållbar och professionell muslimsk fredsrörelse som skulle utgå från Islams Världsbild.

Sedan organisationens nya inriktning har flera ledare tagit plats och bidragit till en starkare rörelse på organisationens olika nivåer. Förbund, regioner och lokalavdelningar samt ett kansli som stöttar organisationens dagliga operativa verksamhet. Strategin har utgått från att bygga upp en ambitiös rörelse med tydliga strukturer för att koordinera, organisera och bedriva en stabil, effektiv och trovärdig verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Organisationens stadgar fastställer att Muslimska Fredsrörelsens verksamhet ska beslutas om genom specifika styrdokument som ska fastställas av förbundsstämman. Bland dessa är Utbildningsdirektivet, SMFR-Programmet, Visionsprogrammet och Teologiska Dokumentet.

Visionsprogrammet är ett gemensamt referensverk för de förtroendevalda i organisationen, och utgör en grundplåt för verksamhetsinriktningen och utgör därmed utgångspunkten för de verksamhetsplaner som tas fram inom Muslimska Freds. Målet och ambitionen är att alla förtroendevalda och medlemmar ska ha en aktiv relation till styrdokumenten. För att detta ska realiseras behöver kännedom om Visionsprogrammet existera och rutiner kring att de alltid tas i beaktning behöver utvecklas. Utan kännedom och förankring om Visionsprogrammet hos de som är verksamma i Muslimska Fredsrörelsen hamnar organisationens hela verksamhetsidé och beslutskedja i fara vilket riskerar en situation där personer agerar i strid mot det som gemensamt beslutats om av ren okunskap. För en organisation som aspirerar på att ständigt utvecklas riskerar det att leda till att dyrbara kunskaper, visdomar och erfarenheter i organisationen bortses från samt att man tvingas uppfinna hjulet om och om igen.

Idag kan Muslimska Fredsrörelsens kärnverksamhet sammanfattat beskrivas stå på fyra viktiga ben som utgår från Muslimska Fredsrörelsens strategi för hållbar förändring IOS – Individ, organisation och samhälle med Islams Världsbild som utgör ett intellektuellt ramverk som genomsyrar hela verksamheten. Utifrån Islams Världsbild innebär det en strävan i att allt vi gör i organisationen ska vara uppriktigt för Guds skull.

 

Verksamhet


Organisering och aktiviteter

SMFR har lokalavdelningar över hela landet och är starkast organiserad med regioner i Stockholm, Västra Götaland, Södermanland, Östergötland och Skåne. SMFR har historiskt sett startat verksamhet i Frankrike där en lokalgrupp är verksam i Paris som dock i dag är inaktiv. I Egypten har unga fredsaktivister arbetat tillsammans med SMFR under den arabiska våren och blivit inspirerade att starta något liknande.

SMFR anordnar utbildningar och seminarier samt bedriver gräsrotsarbete, projektverksamhet och samverkan med näringslivet.

SMFR arbetar utifrån 10 visionsprogramsområden
Nedan ges exempel på verksamhet som genomförts inom områdena.

Islam
Teologisk utbildning, epistemologi, ontologi, rättsskolor och kunskap om andra ideologier och religioner.

Utbildning, Forskning &utveckling
Enkäter, undersökningar, forskningsrapporter, samverkan med universitet och forskare.Pedagogik, ledarskap, kompetensutveckling inom olika områden, föreläsningar, läxhjälp och studiemotiverande kurser.

Organisation
Att  sitta i styrelser, ta fram styrdokument, grupprocesser, röstningsprocesser, organisering, medlemsrekrytering och organisationslära.

Socialt arbete och Folkhälsa
Psykisk ohälsa, Stress, Självkänsla, rädslor och självförtroende.

Arbete med familjehem, hemlösa, flyktingar, unga i glid och fritidsverksamhet.

Arbetsmarknad och näringsliv
Arbetsmarknadsdagar, CV-workshops, samverkan med företag, mentorskap och entreprenörskap.

Kultur, Idrott och Media

Tjejidrottstillfällen, prova på idrott, hälsosam livstil, fair play, fotboll och basket.

Ramadanbord, Eidfirande, Poetry Slam, dikter och spelskapande.

Tidning, journalistik, opinionsbildning och marknadsföring.

Konsument och Finans
Islamisk finans och bygga nätverk med internationella forum. 

Halalmatsfrågor, standardisering av halal och konsumentmakt.

Miljö & klimat
Klimatföreläsningar, samverkan med djur och naturorganisationer.

Politik och påverkan
Visionsarbete, behovsanalyser, omvärldsanalys, lösningar, politikerdebatter och utfrågning av politiker.

Globalt
Folkmordet Rohingya, förtrycket Uighurerna, minnesdagen av srebrenica Patani, Syrien, Palestina, Egypten, Somalia, Pakistan, möten med UD, internationella FN konferenser, arbete mot våldsbejakande grupper, freds och säkerhetsfrämjande arbete. Migration och asylfrågor.Opinionsarbete

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har även varit aktiv i samband med den arabiska revolutionen och anordnat flertal demonstrationer (Tunisien, Egypten, Libyen) till förmån för demokratikampen i mellanöstern SMFR är en aktiv del av nätverket Ship to Gaza och anordnade demonstrationer i Göteborg och i Stockholm i samband med Israels insats mot Gaza-flottiljen med bistånd till palestinier på Gazaremsan. Organisationen säger sig även tydligt ta avstånd från våld och diverse orättvisor.

Svenska muslimer för fred och rättvisa har offentligt kritiserat regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism och bland annat sagt ”Det är djupt problematiskt. Risken är stor att det faktiskt ger ett fritt spelrum för rasistiska föreställningar liksom ett angiverisamhälle när lekmän, var och en med sin definition på radikalisering, ska samverka och flagga för unga människor som uppfattas ”befinna sig i riskzonen””. SMFR har kritiserat kriget mot terrorismen. De har även ifrågasatt begreppet ”islamist”. Svenska muslimer för fred och rättvisa har även drivit frågan om strukturell diskriminering och kritiserat medias skildring av muslimer. Svenska muslimer för fred och rättvisa har uttalat sig om rätten till utbildning även för dem som bär burka försvarat etniska och religiösa organisationer,

SMFR har vid flera tillfällen kritiserat Sverigedemokraterna för deras främlingsfientlighet och uttalade islamofobi. Sommaren 2012 anordnade SMFR en manifestation för religionsfrihet med ett flertal kristna organisationer genom bön under Almedalsveckan. De har även aktivt jobbat ihop med Kristna Fredsrörelsen och bjudit in ”the imam and the pastor” för att tala om försoning och fred. Svenska muslimer för fred och rättvisa har kritiserat svensk vapenexport ett flertal gånger och jobbat ihop med bland annat Svenska freds- och skiljedomsföreningen samt Kristna Fredsrörelsen. Svenska muslimer för fred och rättvisa har tagit avstånd från mäns våld mot kvinnor. De har också drivit frågan om högre krav på imamer samt en manifestation i Lund där en flicka blivit misshandlad för att hon bar sjal.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa anordnade och samlade till en stor manifestation på Sergels torg mot våld och för sammanhållning i samband med Bombdådet i Stockholm 2010 och lyckades samla organisationer från det civila samhället inom 24 timmar efter självmordsbombningen den 11 december och lyckades bli uppmärksammad i världspressen. Lokalavdelningarna i Malmö och Göteborg anordnade motsvarande manifestationer dagen efter. Under 2011 var Svenska muslimer för fred och rättvisa först ut att anordna en ljusmanifestation utanför Norges ambassad för att visa sitt stöd till det norska folket. Svenska muslimer för fred och rättvisa anordnade flera manifestationer mot våld i Botkyrka efter mordet på Seedy Rahma. SMFR anordnade en manifestation då lasermannen terroriserade Malmö.

SMFR har även varit drivande i att försvara muslimska kvinnors rätt på arbetsmarknaden och har bland annat drivit frågan om hygeniska skyddsärmar i vården och rätten att bära sjal.


Samverkan

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa samverkar med bland annat Islamakademin, Svenska Kyrkan, Kvinna till kvinna, Internationella Kvinnor för Fred och Frihet, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. SMFR samarbetar även med olika företag, politiker och organisationer inom och utanför Sverige. Bland organisationer i Sverige återfinns bland annat Sensus, Kristna Freds, Svenska Freds, Svenska scoutförbundet, Kista folkhögskola och olika etniska organisationer.


Medlemskap

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa är medlem i:

  • Svenska FN-förbundet
  • OSSE-nätverket
  • Anna Lind stiftelsen
  • Ship to Gaza
  • Landsbyggdsnätverket
  • Global Dialogue Foundation
  • Landsrådet för Sveriges Ungdomorganisationer
  • Sensus Studieförbund

Översikt

Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa är ett förbund med lokalavdelningar över hela Sverige. Vi är en självständig fredsorganisation som är öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet med islams budskap. 

Vision

Svenska muslimer för fred och rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande grundad på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.


Historia 

För att främja och utveckla en fredskultur bland muslimer och icke-muslimer startades 2006 ett treårigt fredsprojekt av studieförbunden Ibn Rushd och Sensus med namnet ”Att främja islamisk fredskultur”. Projektet väckte intresse och skapade ett stort engagemang bland svenska unga muslimer. Projektet ledde till utbildandet av 100 fredsagenter, en bok, Salam, om muslimsk fredskultur och att Sveriges första muslimska fredsrörelse, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, bildades.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa konstituerades med Mehmet Kaplan och Barlin Nur som mötesordförande 16 mars 2008 i Kista Science Tower. Nejat Jaffer valdes till organisationens första ordförande.


Nejat Jaffer, ordförande 2008-2009
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, förkortat SMFR, är en självständig muslimsk fredsrörelse som konstituerades med Mehmet Kaplan (ordförande för Sveriges Unga Muslimer 2000-2002 och riksdagsledamot för Miljöpartiet) och Barlin Nur (Ordförande för Sveriges Unga Muslimer 2004-2008) som mötesordförande 16 mars 2008 i Kista Science Tower som ett resultat av studieförbunden Ibn Rushd och Sensus 3-åriga allmänna arvsfondsprojekt “fredsagenterna – att främja islamisk fredskultur” och fick mycket uppmärksamhet i Almedalen samma år med organisationens första ordförande Nejat Jaffer. Under Nejats tid ansökte SMFR bland annat om projektet Hörru, jag är också svensk! Under denna period kom SMFR upp till c:a 15 medlemmar.


Anna Waara, ordförande 2009-2010
Muslimska Fredsrörelsens andra ordförande Anna Waara lyckades föra SMFR in i samhällsdebatten och nationell såväl som utländsk media och var en av dem som tog debatten med Sverigedemokraterna. Under hennes tid initierades även de första samarbetet med Kristna Fredsrörelsen, något som skulle ge upphov till bland annat projektet Salaams Vänner. Förutom Salaams Vänner startades drevs även projektet ”Hörru jag är också Svensk!” Anna Waara var under Nejats Jaffers tid vice ordförande och hade en drivande roll och var den första att söka projektmedel för ett SMFR projekt. Under denna period hade SMFR c:a 20 medlemmar. Hon avgick 2010 som förbundsordförande och blev senare medlem i SMFRs senat år 2012.


Yasri Khan, förbundsordförande 2010-2015
Det var först under ledning av organisationens tredje ordförande Yasri Khan blev vald under förutsättning att han fick omkonstituera SMFR från grunden med helt nya stadgar. Målet var att bygga upp en rörelse och inte bara en organisation med ambitionen att vara en viktig plantskola för framtida ledare i samhället. Organisationen bytte namn till Muslimska fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.

Yasri tog fram en helt självständig strategi och vision för det nya SMFR som han grundade. Han har varit grundaren och arkitekten bakom den Muslimska Fredsrörelsen där han utvecklade och tog fram SMFRs nya struktur, nya stadgar, politiska program, policies, arbetsmetoder, värdegrund, styrdokument, strategi, utbildningar och grundkoncept som steg för steg godkändes av kommande förbundsstämmor och förbundsstyrelser. Han har även lyckats samla muslimer från olika etniska grupper och tolkningar av Islam och kunna foga de samman genom teologisk folkbildning och tydliga gemensamma mål.

2010 skapade Yasri Khan ett speciellt utskott med Osman Adem, Anwahr Athahb och Hinda Talal som han kallade arbetsutskottet med ambitionen att denna grupp skulle koordinera det strategiska arbetet för att försöka verkställa grunden för hans vision om SMFR som en gräsrotsrörelse. Yasri hade en vision om att ta fram ett politisk program, bygga upp lokalavdelningar, regionavdelningar, ta fram nya stadgar och utveckla SMFR till en växande och bärkraftig organisation med ambitionen att fostra muslimska ledare som gemensamt ska kunna skapa organiserad och långsiktig samhällsnytta under mottot ”Av Muslimer – för Samhället”. SMFR gick från 10 medlemmar till 150 medlemmar under 2010.

2011 blev Yasri Khan enhälligt återvald som förbundsordförande. Yasri Khan gjorde om arbetsutskottet med Meisoun Saleh (Vice ordförande), Kawtar Chibli (förbundssekreterare), Anwahr Athab (vice ordförande) och Amir Dabboussi (internationell sekreterare). Under 2011 hade Styrelsen veckovisamöten varje torsdag. Tillsammans lyckades de starta igång ett flertal projekt och började anställa personal. SMFR skaffade också lokaler på kista folkhögskola där man hyrde ett eget rum. SMFR växte från 150 medlemmar till 400 medlemmar under 2011 med 9 lokalavdelningar.

2012 blev Yasri Khan enhälligt återvald som förbundsordförande, men denna gång i den första förbundsstämman med ombud från de olika lokalavdelningarna istället för att varje medlem hade en röst. SMFR växte gradvis med antal lokalavdelningar som startats enligt målet om att bli en rörelse med lokala och regionala entiteter för att kunna finnas och verka nära människors vardag.  SMFR växte från 400 medlemmar till c:a 650  medlemmar under 2012 med 12 lokalavdelningar.

Arbetutskottet möblerades om av Yasri Khan och bestod av  Kawtar Chibli, Amir Dabboussi (förbundssekreterare) och Anwahr Athahb (kansli). Anwahr Athab blev SMFRs första kanslichef som gemensamt med förbundsordförande arbetade med att professionalisera organisationen med kontor i Kista tillsammans med Kista folkhögskola.

2013 blev Yasri Khan återigen enhälligt återvald av lokalavdelningarna på förbundsstämman. Denna gång gjordes arbetsutskottet om med Shaimaa Abdelhady (Vice förbundsordförande), Amir Dabboussi (kansli), Osman Adem (förbundssekreterare). Amir Dabboussi gick från att vara förbundssekreterare till att bli ny kanslichef som gemensamt med förbundsordförande arbetade med att utveckla nya rutiner och strukturer. Organisationen flyttade även till nya kontor i centrala stockholm på Skanstull. Antalet lokalavdelningar guppgck nu till över 12 stycken med över 900 medlemmar med 15 lokalavdelningar.

2014 blev Yasri Khan enhälligt återvald av lokalavdelningarna på förbundsstämman. Förbundsstyrelsen omorganiserades till att bestå av ett arbetsutskottet med Shaimaa Abdelhady (Vice ordförande), Amir Dabboussi (kanslichef), Osman Adem (förbundssekreterare) och Aya Zemzem (kansli).

Med avstamp från den nya strategin har SMFR under ledning av Yasri helt omstrukturerats och växt till att bli ett aktivt och helt oberoende muslimskt förbund med lokalavdelningar ,regionavdelningar kraftigt ökande medlemsantal, aktiv regelbunden verksamhet och fokus på nationellt gräsrotsarbete liksom internationellt fredsarbete med olika former av verksamheter och projekt i bland annat Egypten, Thailand, Pakistan, Palestina, Frankrike, Schweiz, Malaysia, Turkiet och USA. Utöver detta har ekonomin utvecklats i snabb takt under Yasris överseende vilket tillåtit att SMFR skaffat sig ett förbundskansli samt heltidsanställd personal.

Yasri Khan, som har en bred bakgrund inom föreningslivet som förtroendevald och som ledarskapskonsult har för sitt aktiva fredsarbete blivit nominerad till årets framtidsledare och årets mångfaldsledare av kompetensgalan som anordnas av chef.se samt vunnit ickevåldsfondens pris.

Med sitt breda nätverk inom politiken och gedigna erfarenhet inom det civila samhället, speciellt inom folkbildningen (Ibn Rushd, Sensus, Kista folkhögskola, Härnösands folkhögskola mm) har han varit arkitekten bakom SMFRs utveckling till att bli en gräsrotsförankrad folkbildningsrörelse med en av de bredaste mångfalden inom det muslimska civilsamhället i Sverige med fokus på muslimer med akademisk bakgrund. Med ett ökat fokus på ledarskapsutbildning och en upplevelsebaserad pedagogik har SMFR utvecklats i snabb takt med målet att utveckla ledare nationellt för att kunna agera internationellt. Strategin har varit att bygga en långsiktigt stabil grund med trygga ledare, en stark organisationskultur, en tydlig organisationsstruktur och förankrade strategiska dokument att kunna bygga vidare på.

Under denna period blev SMFR också ett förbund. Vilket kunde göra att Yasri Khan var den första av ordförandena att kunna titulera sig förbundsordförande, den första manliga ordföranden samt den första ordförande att bli omvald. I och med den nya organisationsformen som Yasri skapade så gick antalet förtroendevalda i SMFR upp från 7 till drygt 150 och har startat över 15 lokalavdelningar och 3 regionavdelningar. Antalet aktiva medlemmar steg även dramatiskt samtidigt som antalet medlemmar mer än tiodubblats till c:a 1500 medlemmar. Allt detta har bidragit till att radikalt förändra verksamheten i grunden liksom ambitionsnivån inom förbundet.

Han avgick som förbundsordförande i Mars 2015 utan att söka omval och är numera anställd som organisationens generalssekreterare.


Osman Adem, förbundsordförande 2015–2017

Osman Adem har en bakgrund inom ekonomi och har drivit eget taxiföretag samt arbetat som ekonom och administratör. Idag arbetar som han rektor på Gryningeskolan i Fittja.

Osman satt i arbetsutskottet för förbundet redan 2010.  Osman har tidigare också varit ordförande för SMFR Botkyrka som senare blev SMFR Södra Stockholm och lämnade förbundsstyrelsen under ett år för att satsa på att utveckla lokal verksamhet och var med och byggde upp en SMFR-region i Stockholm med fem fungerande lokalavdelningar i Stockholms län.

Osman kom senare tillbaka till förbundsstyrelsen med en plats i arbetsutskottet med ansvar för Islam och ekonomi. Han blev senare förbundssekreterare för organisationen som traditionellt inom SMFR har starkt inflytande i organisationen. Osman har själv spelat en nyckelroll för att utveckla SMFRs ekonomiska rutiner och policys samt den islamiska inriktning organisationen genomgått de under de första årens utveckling.

Under denna period hade SMFR 1600 medlemmar, 16 lokalavdelningar och 4 regionavdelningar.


Shaimaa Abdelhady, tf förbundsordförande 2017–2018

Shaimaa Abdelhady har doktorerat inom Biomedicin och studerar för tillfället till läkare. Shaimaa har tidigare varit vice förbundsordförande och blev senare förbundssekreterare. Shaimaa klev in som en aktiv förbundsekreterare under 2016 och tog över rollen som tf förbundsordförande under 2017. Hon och Amir fick mandat från styrelsen att leda  en omorganisation av kansliet och förbundsstyrelsen – där de bland annat skar ner på SMFRs tjänstemannautgifter, avskaffade kanslichefsposten, underställde kansliet till generalsekreteraren med enbart generalsekreterare som adjungerad tjänsteman på FS möten samtidigt som hon tillsammans med Amir fick bygga upp nya rutiner i förbundsstyrelsen

Under denna period genomgick organisationen en hel del förändringar med både tydligare krav och rollfördelningar inom organisationen. Regionen växte till sig och blev mer aktiva och mer självdrivande. Under 2017 tog förbundsstyrelsen också fram ett nytt politiskt program för SMFR som röstades igenom på förbundsstämman 2018 tillsammans med några stadgeändringar för att kunna ha tydliga strukturer för att kunna hantera framtida fall om en förbundsordförande av olika anledningar inte kunde genomföra sina uppgifter.

Under 2017 hade SMFR c:a 1800 medlemmar, 22 lokalavdelningar och 4 regioner.


Shaimaa Abdelhady, Amir Dabboussi 2018-2020

SMFR röstar igenom att ha två förbundsorförande. Shaimaa och Amir blir de första i SMFR som delar förbundsordförandeskap.

Amir har tidigare jobbat som kanslichef för SMFR och han har innan det suttit i arbetsutskottet. Amir har en bakgrund som biträdande rektor och arbetar som IT-konsult. Amir och Shaimaa har arbetat när ihop sedan 2017 när de började med att göra flera omorganisationer i SMFR.

Tillsammans har de varit med och puschat Muslimska Fredsrörelsen mot stadgeändringar och omorganiseringar mitt under en pandemi. En ökad digitalisering har även skett under detta dubbla ordförandeskap och en utveckling och satsning på SMFR-akademin.

Under 2020 hade Muslimska Fredsrörelsen c:a 2000 medlemmar, 27 lokalavdelningar och 5 regioner.