Norrköping – Resa till Somalia

Norrköping – Resa till Somalia

Alsalamu alaykum/fredliga hälsningar!

Lördagen den 30:e mars 2019 ‪kl 14:00‬ SMFR Norrköping är Ifrah Ismail inbjuden för att föreläsa om hennes resa till Somalia. Ifrah Ismail har varit aktiv i SMFR sedan 2016 och sitter just nu i region styrelsen i östergötland som arbetsutskott.

Ifrah och hennes kusin har startat en samling under året 2018 som heter ”life2mothers” som syftar till att minska mödradödlighet bland kvinnor i Somalia.

1 av 22 kvinnor riskerar för att dö till följd av graviditetsrelaterade komplikationer enligt världsbanken. Det är det tredje landet i världen med högsta antal mödradödlighet.

Ifrah kommer berätta om hur resan var. Hon kommer bland annat prata om varför de valde just mödradödlighet och hur situationen ser ut just nu i Somalia. Ifrah kommer prata om vad de gjorde och hennes erfarenheter och lärdomar från resan.

Efter föreläsningen kommer vi gemensam diskussion och reflektion.

Vi bjuder på gott fika!
Varmt välkomna

Kontakt
Osman
‪070-044 34 33‬