När fred inte är en ”snackis”

När fred inte är en ”snackis”

I Muslimska Fredsrörelsens tidigare uttalande om händelserna i Malmö så lyfte vi bland annat upp att provokationer och skadegörelse oavsett vem som orsakar dessa alltid är problematiskt. Vi arbetar med ett proaktivt, fredligt och långsiktigt arbete som kan göra en verklig skillnad. Det är viktigt att i tider som dessa belysa olika orättvisor, hatbrott och diskriminering av olika slag genom opinionsbildning, organisering och utbildning i olika frågor för att kunna göra en positiv förändring.

Vad hände efter händelserna i Malmö?

Flera olika samhällsaktörer agerade för att visa sitt stöd vilket har bildat ringar på vattnet och leder till en allt större gemenskap mot de moraliska felaktigheter som sker. Vi såg muslimska organisationer, lokala imamer däribland Sheikh Salahuddin Barakat (grundare av Islamakademin och ingår i vårt religiösa råd), rabbiner, präster, lokala politiker och polisen som träffades för att försöka hitta ett sätt att ingripa och motverka att situationen skulle spåra ur. Imamer, ungdomsledare och andra kända ansikten bland ungdomarna gick ut på både sociala medier och fysiskt för att varna för upplopp och bjöd istället in till dialog om Koranen och dess budskap. Sheikh Salahuddin Barakat och ett antal unga muslimer gick även ut under händelseloppet och delade ut fredsrosor med texten ”Med en fredsros från koranen önskar vi en trevlig helg”. De tog även initiativet att efter förstörelsen gå ut nästa morgon och hjälpa till med att städa undan skräp och bråte.  Enligt Sheikh Salahuddin Barakat utövade ungdomarna koraniska principen av kärleksfylld renlighet. Detta påminner oss om den koranversen i surah Fussilat, vers 34-35:

”Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort [den dåliga handlingen] med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän!

Men ingen annan än den som bär [oförrätter] med tålamod finner [styrka] att handla så; bara den lyckligast lottade finner [sådan styrka].”

Med detta sagt fortsatte oroligheterna kring koranbränderna runt om i landet, bland annat Stockholmsområdet. Vid händelserna i Rinkeby tog civilsamhället ett stort kliv fram för att även dem skulle arbeta förebyggande. Även här samlades alla möjliga samhällsaktörer och var ute på gatorna för att behålla lugnet. Där fanns imamer, fritidsledare, fältarbetare, lärare samt andra äldre ungdomar som var ute på gatorna och höll en dialog med ungdomar och andra medborgare som kände frustration kring händelserna.

Varför belyser vi denna fråga igen?

Händelser av denna art är inget nytt fenomen men vi behöver adressera problem som uppstår för att finna olika sätt att agera proaktivt snarare än reaktivt när sådana händelser utspelar sig. Vilka motgångar men även vilka framgångsfaktorer vi möter ger oss de verktyg och metoder vi behöver för att bemöta och förhålla oss till det orättvisor och diskriminering muslimer möter i dagens samhälle. Vi ville även lyfta upp de fredliga motreaktioner som civilsamhället bidrog med i både Malmö och Stockholm samt det mer långsiktiga arbetet som behöver göras när frustrationen kring händelserna lagt sig och livet återgår till det normala. Det är väldigt viktigt att efter en akut insats inte släppa arbetet. Det är när vi ser till att bidra med vår tid, energi, kunskap och kompetens i ett organiserat och strategiskt fredsarbete som vi kan se till att liknande eller värre händelser inte behöver uppstå igen.

Vad gör Muslimska Fredsrörelsen?

Vi arbetar med detta på olika plan. Vi försöker delvis skapa meningsfulla sammanhang för ungdomar i samhället. Och vi arbetar även med andra samhällsaktörer i form av myndigheter och civilsamhället genom att delta i nätverksmöten där dessa frågor diskuteras ur ett större perspektiv. Det är ett tufft och långsiktigt arbete som kanske inte ger snabba resultat men att bygga ledare som kan axla ett större ansvar i samhället och sin omgivning, vara med och påverka politiskt, ekonomiskt och ideologiskt är den enda proaktiva lösningen på ett större strukturellt problem. Det är där vi behöver kanalisera vår frustration och energi och organisera oss för att tillsammans skapa en riktig förändring.

Vad kan du göra?

Att koranbränningar kan ske helt öppet är inget som har uppstått ur ett vakuum utan är snarare en följd utav ett större strukturellt och ideologiskt problem kring muslim- och islamhat. Därför ska vi liksom dessa händelsernas förebilder hålla oss ännu mer till koranen och dess lära samt agera aktivt mot den. Koranen säger: Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig. (Koranen 28:77). Fundera även på vad du kan bidra med, även om det bara är en timme i veckan, för att kunna driva fredsarbetet framåt. Civilsamhället behöver fler som kan skriva, debattera, filma, fotografera, axla ansvar, föreläsa och mycket mer. I Muslimska Fredsrörelsen har vi ett flertal verksamhetsområden för dig att kunna engagera dig i. Allt ifrån media, politik, asyl och migration, socialt arbete och mycket mer.

Vi avslutar med en ungefärlig översättning av en hadith från vår ärade Profet Muhammad (frid vare med honom); Den bästa av er är den som bidrar med mest nytta till andra.

 

Skriven av Wedad Alsanji från PR och Marknadsföringsutskottet

Redaktionellt ansvarig: Sara Younes, PR och Marknadsföringsstrateg