Några ord om de senaste händelserna i Malmö

Några ord om de senaste händelserna i Malmö

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

Under augusti månad började nationell media rapportera om att en uttalad antimuslimsk dansk politiker och en konstnär som tidigare är dömd för hets mot folkgrupp skickat in en ansökan om en manifestation. Syftet med den var att avsiktligt provocera genom att uttrycka missaktning mot muslimer och vanhelga Koranen på offentlig plats i Malmö i hopp om att locka fram en våldsam motreaktion från stadens stora muslimska minoritetsbefolkning. Politikern och konstnären blev stoppade av polisen, men deras medkonspiratörer tog sig ändå in till Malmö och genomförde delar av sin provokation under skydd av polisen innan dem tillslut valde att upplösa tillställningen och gripa dem.

Från det eskalerade situationen till ett upplopp där personer började bränna däck och annan bråte såväl som vandalisera lokalområdet i Malmö. Ett händelseförlopp som blivit flitigt delat och belyst av olika medier.

 

Efteråt har många uttryckt sig om händelserna och om olika aktörers ageranden. Inom det muslimska civilsamhället har vi hört olika röster med åsikter från flera håll på sociala medier. Vad vi kan uttolka från alla dessa röster är att nästan alla är överens om att provokationen var fel och att skadegörelsen och upploppet var fel oavsett vilken grupp de kom ifrån.

 

Vi vill belysa att mycket annat viktigt arbete skedde runtomkring den här händelsen som ger skäl till hopp. Sheikh Salahuddin Barakat från Islamakademin som även är en del av vårt religiösa råd gjorde tillsammans med flertalet andra samhällsaktörer en värdefull insats för att stå upp för ett gemensamt samhälle. Vi såg muslimska organisationer, lokala imamer, rabbiner, präster, lokala politiker och polisen som träffats för att försöka hitta ett sätt att ingripa och motverka att situationen skulle spåra ur. Dessa organisationer och institutioner som etablerat sig och byggt viktiga band till lokalsamhället innan upploppet försökte aktivt lugna ner situationen och motverka provokationen. De valde att stå enade i att offentligt och gemensamt fördöma det symboliska våld som upphovsmakarna ville utöva mot den muslimska minoriteten i Sverige. Provokatörerna ville uppsåtligen uttrycka missaktning och symbolisk hota muslimer genom att offentligt samlas för att vanhelga koranen under polisbeskydd i en kontext av antimuslimism och islamhat för att få muslimer att känna sig ännu mer marginaliserade, maktlösa och ovälkomna i samhället.

 

Händelser som dessa bör påminna oss om hur viktigt det är med förebilder och ledare som moraliskt vet skillnaden på rätt och fel samt människor som besitter kontextuell kunskap om europeisk historia kring brott mot mänskligheten och tidigare förföljelser av minoriteter samt det symboliska våld som ständigt utövades i syfte att eskalera det fysiska våldet mot dem.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till samtliga inblandade som på olika sätt försökt ta en konstruktiv roll samt stått upp mot det moraliskt förkastliga i att avsiktligen söka att sprida missaktning, förnedra och förringa muslimer såväl som de som försökt att både motverka och begränsa våldsverkares opportunistiska skadegörelse mot lokalsamhället i samband med detta. Vi vill också uttrycka vår uppskattning till alla dem människor som varit med och försökt att städa upp och reparera det som skadats. Må Gud belöna dem alla.

Det finns mycket okunskap kopplat till vad koranen förespråkar och om islam som helhet både bland muslimer och ickemuslimer. Vi vill starkt uppmana alla att studera Islams budskap med kontextuellt kunniga, omtänksamma och pedagogiska lärare som har en stabil kunskapskedja i form av Isnad* för att förstå Islams budskap. Genom dem kan vi få en ökad kunskap om och kärlek till Gud, förstå människans syfte och roll såväl som andra viktiga aspekter såsom Islams syn på framgång och lycka.

“Gud befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.”
Koranen 16:90

Med djupare kunskap inom Islam kan vi med Guds vilja hitta konstruktiva vägar och gemenskaper att agera utifrån såväl som finna lämpliga sätt att agera som individer när vi ställs inför sådana eller andra former av provokationer i framtiden. Det finns många fler svar än att enbart ignorera och låta islamhatare bryta ner och splittra samhället. Att kunna agera framgångsrikt tillsammans kring en genomtänkt strategi förutsätter organisering och kräver en gemensam kunskapsgrund att stå på muslimer sinsemellan såväl som mellan alla delar av samhället.

Må Gud vägleda oss alla till kunskap och till att bli bättre människor som tillsammans får framgång i att bygga ett bättre samhälle.

 

Generalsekreterare Yasri Khan

Muslimska Fredsrörelsen

*Isnad innebär att de lärt sig från lärare som lärt sig från lärare som har en koppling hela vägen tillbaka till Profeten Muhammed, frid vare med honom.